Historie Kongresového centra Praha

Náš příběh
Jak se rodila tato budova
Současnost
2023

Fotovoltaická elektrárna na střeše KCP

V druhé polovině roku 2023 začala nová fotovoltaická elektrárna na střeše Kongresového centra Praha dodávat elektřinu. Bezemisní zdroj elektrické energie s 2080 solárními panely pokryje 10 % roční spotřeby elektřiny. Fotovoltaika velká jako fotbalové hřiště doplnila jeden z největších projektů energetických úspor v Česku, který v KCP realizovala ENESA z ČEZ ESCO.   Fotovoltaika KCP (9 ) 

2017

Rekonstrukce

Poslední rekonstrukce proběhla v roce 2017 a dotkla se technického zázemí, AV techniky, Wi-Fi infrastruktury, digitálního navigačního systému, ale i samotných prostor od položení nových koberců, přes nový mobiliář až po modernizaci toalet či šaten.

2017
2017

Rebranding

Změna korporátní identity v roce 2017 symbolizuje transformaci v otevřené, přátelské a inspirativní místo a je důkazem toho, že jde Kongresové centrum Praha stále vpřed a drží krok s novými trendy. Díky všem změnám v posledních letech může dnes nabídnout jedinečný, smysluplný a kvalitní zážitek z každé konference, kongresu, koncertu, firemní akce či výstavy.

2017
1998 - 2000

Rekonstrukce

V letech 1998–2000 prošla budova rozsáhlou rekonstrukcí a byl dostavěn nový víceúčelový objekt s rozsáhlými hotelovými a kancelářskými kapacitami, dnešní Business Centrum Vyšehrad a hotel Holiday Inn Prague, který disponuje celkem 254 pokoji.

1998 - 2000
1998 - 2000
1995

Založení akciové společnosti

V roce 1995 byla organizace transformována do nově založené akciové společnosti Kongresové centrum Praha. V současné době je Kongresové centrum Praha akciovou společností, ve které je majoritním vlastníkem Ministerstvo financí a minoritním hlavní město Praha.

1995
podzim 1992

Budova majetkem města

Na podzim roku 1992 byla budova převedena do majetku hlavního města Prahy jako příspěvková organizace.

podzim 1992
1992
prosinec 1989

Jednání po Sametové revoluci

Od revolučního roku 1989 se Kongresové centrum Praha stalo uznávaným místem, kde se organizuje mnoho velkých mezinárodních kongresů a konferencí a zároveň nepřeberné množství kulturních, společenských či sportovních akcí. Těsně po sametové revoluci v prosinci 1989 zde probíhala i jednání o složení první polistopadové vlády Československa.

1989
2. duben 1981

Slavnostní otevření

Slavnostně byla budova otevřena 2. dubna 1981 za účasti tehdejšího prezidenta.
Přečtěte si také velmi zajímavý a poutavý rozhovor s Ing. arch. Josefem Karlíkem, jedním ze čtveřice autorů budovy Kongresového centra Praha.

2. duben 1981
1981
1976

Zahájení výstavby

Psal se rok 1976 a právě byla zahájena výstavba neofunkcionalistické budovy Kongresového centra Praha, tehdejšího Paláce kultury. Autorský kolektiv tvořili architekti Jaroslav Mayer, Vladimír Ustohal, Antonín Vaněk a Josef Karlík. Budova byla dokončena roku 1981 jako jedno z největších a nejmodernějších společenských center Evropy.

3. březen 1976

Schválení projektu

Návrhy projektových úkolů se staly předmětem náročných jednání a posuzování. Na projektový úkol byla zpracována expertiza, v níž přední českoslovenští odborníci sedmnácti profesí vyjádřili připomínky. Projektové úkoly byly schváleny VHMP, generálním ředitelstvím, dne 3. 3. 1976.

3. březen 1976
1976
12. květen 1975

Investiční záměr

Projektové úkoly za účinné technické pomoci generálního projektanta VPÚ Praha byly prvním dokumentem, který určoval účel a rozsah celé stavby ve všech souvislostech včetně časového plánu a nákladů stavby. Ukázalo se, že má-li plánované kulturní zařízení splnit předpokládané funkce, bude nezbytné, aby souběžně byly realizovány i podmiňující stavby. Dohromady s hlavním objektem PK tvořící soubor 5 samostatných staveb:
1. stavba
Úprava území předmostí Pankrác.
2. stavba
Hlavní budova se vším vybavením a příslušenstvím.
3. stavba
Dopravní řešení předmostí Pankráce.
4. stavba
Dálkové podzemní vedení v Praze 4 (kanalizační větev, přívody elektrického vedení, kabelové a ostatní slaboproudé propojení).
5. stavba
Přivaděč plynu včetně regulační stanice.

27. únor 1975

Schválení výstavby

Usnesením předsednictva vlády ze dne 27. 2. 1975 byla schválena výstavba nové budovy s mnohostranným společenským posláním celostátního významu.

27. únor 1975
1975

© Kongresové centrum Praha, a.s.