Bezpečné KCP

Bezpečnost
na prvním místě
 
Bezpecnost na prvnim misteOtázka bezpečnosti je u budovy, v které se ročně koná mnoho mezinárodních akcí s velkým počtem účastníků, nasnadě. Přirozeně je i zásadní otázkou ze strany pořadatelů. Pro bezpečnostní týmy Kongresového centra Praha je ochrana návštěvníků priorita a zakládá si na pečlivé prevenci před začátkem každé větší či mezinárodní akce.

KCP disponuje vlastním týmem zkušených pracovníků, kteří jsou pravidelně školeni a certifikováni. O bezpečnost se stará několik oddělení:
 
  • oddělení bezpečnosti – hlavním střediskem je bezpečnostní dispečink KCP, který řídí procesy a postupy fyzické bezpečnosti za využití nejmodernějších technologií, které jsou neustále přizpůsobovány novým trendům
  • oddělení informačních technologií – má na starost kybernetickou bezpečnost
  • hasičský záchranný sbor KCP - sídlí přímo v budově a jeho hlavním úkolem je zabezpečení požární ochrany v areálu KCP a podmínek požární ochrany při akcích probíhajících v kongresovém centru


Bezpečnostní týmy měly možnost si v průběhu let vyzkoušet jak reálné krizové situace, tak třeba i největší protiteroristické cvičení v ČR, do kterého se zapojily všechny složky Integrovaného záchranného systému. Velkou bezpečnostní výzvou bylo také České předsednictví v radě EU, Výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a skupiny Světové banky, kdy se do Prahy sjeli významní delegáti z celého světa. Všechny tyto zkušenosti spolu s nezbytnou součinností s IZS činí z KCP místo, kde se nemusíte bát uspořádat ani ta nejdůležitější setkání.

Vlastní hasičská jednotka 

Vlastni hasicska jednotkaPřímo v budově Kongresového centra Praha se nachází hasičská jednotka. Nutnost její existence v prostorách objektu byla ustanovena již během samotné stavby KCP (1976-1981). A to z důvodu složitosti budovy a speciálních technologií, které nikde jinde neuvidíte a které potřebují neustálý dozor, dále pak kvůli množství lidí, které se v budově pohybuje. Hasiči fungují jako první instance, pokud se například někomu udělá během kongresu nevolno, jsou schopni poskytnout první pomoc a stabilizovat člověka do příjezdu záchranné služby.

Bezpečnostní kroky před konáním mezinárodních akcí

Bezpecnostni kroky pred konanim mezinarodnich akciHasičský záchranný sbor má výbornou znalost komplexu budovy. Celkem se v prostorách nachází na 3 500 dveří a 2 000 místností. Velkou výhodou Kongresového centra je to, že je budova rozdělena na tři části a má celkem 11 vstupů. Je tak poměrně jednoduché oddělit mezinárodní akce rizikového charakteru od ostatních částí a zajistit tak bezpečné prostory. Před jejich konáním se musí všechny místnosti pečlivě zkontrolovat z důvodu možného teroristického útoku. Základem je pyrotechnická prohlídka se speciálně vycvičenými psy, kteří hledají nebezpečné látky. Dále se měří stav ovzduší, jestli v něm nejsou přítomné toxické látky. Po pyrotechnické prohlídce přebírá bezpečnost budovy Policie ČR, nicméně hasiči jsou vždy připraveni pro případ nutnosti zásahu.

Hasiči úzce spolupracují s technickým dispečinkem, který ovládá všechny technologie v budově – teplou vodu, topení, větrání, vzduchotechniku. V případě velké akce, vzniká kolem budovy tzv. perimetr – ochranné pásmo zřízené Policií a podle velikosti akce se spolupracuje i s hasičským záchranným sborem hl. města Prahy.

Největší protiteroristické cvičení v ČR

V roce 2018 v KCP proběhlo největší protiteroristické cvičení v ČR – Démon. Do akce se zapojila Police ČR, 40 zdravotníků záchranného systému a ostatních složek Integrovaného záchranného systému. Před pražské Kongresové centrum přijeli hasiči, záchranáři a složky PČR (např. Útvar rychlého nasazení.) Nad budovou také létal policejní vrtulník, který vysazoval zásahové jednotky na střechu. Jednotky na místě nacvičovaly dosud největší protiteroristický zásah na území Česka. Při akci na kongresové centrum Praha zaútočilo podle předem připraveného scénáře několik desítek teroristů, kteří zajali na dva tisíce rukojmích.
Cviceni Demon
Cviceni Demon

Evakuace

I evakuace patří do kompetencí hasičského sboru. Provádí se v případě požáru, v případě ohrožení osob nebo například, pokud dojde v objektu k nahlášení uložení bomby. Tyto situace jsou vždy řešeny ve spolupráci s Integrovaným zásahovým systémem. Vedoucí zásahu rozhoduje o postupu v rámci řešení celé situace, evakuaci samotnou provádí hasiči. V KCP se pravidelně provádí evakuační cvičení, během něhož musí dojít k vyvedení všech osob, které se v objektu nacházejí, v co nejkratším čase z budovy ven.

Vybrané významné akce v KCP

České předsednictví v Radě EU

V roce 2009 a 2022 bylo šest měsíců jedním z hlavních dějišť českého předsednictví v radě EU, které bylo velmi náročné na zajištění bezpečnosti a vyžadovalo spolupráci několika bezpečnostních a ozbrojených složek (Policie ČR, Městská policie, Armády ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a dalších).

Zasedání Mezinárodního měnového fondu

V roce 2000 v kongresovém centru proběhlo zasedání Mezinárodního měnového fondu. Během 5 dní, co se akce konala, byla potřeba uzavřít velkou oblast s ochranným pásmem až do vzdálenosti 500 m od budovy. Do tohoto pásma spadal i hotel Corinthia, budova Policie ČR atd. Z důvodu bezpečnosti muselo být uzavřeno také metro a magistrála kvůli tisícovkám protestujících z celé Evropy. A takto na událost vzpomíná tehdejší vedoucí hasičské jednotky Zdeněk Tintěra: „Určité skupiny se dostaly k pumpě v blízkosti budovy, kam hodily dvě dlažební kostky. Přirozeně jsme se báli, že tam někdo hodí zápalnou láhev. Velmi nám záleželo, aby všech 3500 delegátů bylo v bezpečí. Zajistili jsme nasávací prostory, aby se do objektu nedostaly žádné nebezpečné látky – ani dýmovnice. Nakonec jsme akci skvěle zvládli a nebylo zapotřebí žádného zásahu.“

© Kongresové centrum Praha, a.s.