Informace o zpracování osobních údajů

Pravidla GDPR
Kongresové centrum Praha

Společnost Kongresové centrum Praha, a. s., jako správce osobních údajů tímto ve smyslu čl. 13, resp. 14 Nařízení (EU) 2016/679, v platném znění (dále jen „GDPR“), plní svou zákonnou povinnost a poskytuje subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou či budou správcem zpracovávány, následující informace o podmínkách zpracování:

Dotčené osoby:

osoby poptávající pronájem prostor v budově Kongresového centra Praha, na adrese 5. května 1640/65, Praha (dále jen „Objekt“)

Účel:

předsmluvní jednání - přijetí a zpracování poptávky, vzájemná komunikace, příprava smlouvy

Právní titul:

plnění právní povinnosti, plnění smlouvy, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy

Rozsah údajů:

jméno, příjmení, název společnosti, e-mail, telefonní číslo

Doba zpracování údajů:

doba určitá – 3 roky

Správce a způsob zpracování:

 • správce zpracovává údaje elektronicky, v manuálním i automatickém režimu
 • data jsou uložena v informačním systému správce, přístup k datům je zabezpečen přístupovým heslem
 • přístup mají výlučně osoby: využívající rezervační systém Colosseum

Zpracovatel a způsob zpracování:

zpracovatel je totožný se správcem

Likvidace údajů:

správce zajistí likvidaci (výmaz) příslušných osobních údajů dnem následujícím po uplynutí doby zpracování

Práva subjektu údajů:

 • právo přístupu k informacím o zpracování
 • právo na opravu
 • právo na výmaz (za splnění podmínek dle GDPR)
 • právo na omezení zpracování (za splnění podmínek dle GDPR)
 • právo na vysvětlení
 • právo na odstranění závadného stavu
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo na přenositelnost (za splnění podmínek dle GDPR)
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Kontakt pro uplatnění výše uvedených práv: gdpr@praguecc.cz

Správce má vůči subjektu údajů a Úřadu pro ochranu osobních údajů oznamovací povinnost v případě porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů.

© Kongresové centrum Praha, a.s.