Parkování P+R

 ZPĚT

parkování
P + R

Ceník pro osobní automobil

Cena

včetně DPH

Za dobu

100 Kč

za jeden nepřetržitý pobyt vozidla nepřesahující 24 hodin

20 Kč

za každou započatou hodinu po překročení 24 započítávaných hodin

100 Kč

minimální platba za využití parkoviště

Víkendy, svátky, vánoční prázdniny (0-24 hodin) se do paušální doby 24 hodin nezapočítávají.
Cena za parkování je od 9. 9. 2022 stanovena usnesením Rady HMP č. 873 ze dne 19. 4. 2022
Parkovné je možné uhradit na všech pokladnách - parkovacích automatech (oranžové barvy) v celém areálu Kongresového centra Praha, a.s.. Úhradu je možné platit v hotovosti nebo platební kartou.

Informace

Z výjezdu Pankráckého náměstí (okružní křižovatky) po modře označeném kruhovém sjezdu do krytého podzemního stání P+R dle svislého dopravního značení.

Provozní řád podzemního stání P + R

Správce: TSK, a.s.
Provozovatel: Kongresové centrum Praha, a.s.

Plán P+R podzemního parkování

P + R parkování v KCP

© Kongresové centrum Praha, a.s.