Zpět

Kongres ECSS 2019
Kongres ECSS 2019
17.04.2024
24. výroční Kongres ECSS (Evropské akademie sportovních věd) proběhl díky koorganizaci s Univerzitou Karlovou poprvé v ČR. Kongres přivedl Kongresového centra Praha špičkové odborníky z celého světa, aby prezentovali své výzkumy v oblasti sportovních věd a zkušenosti a vize profesionálů, kteří jsou zasvěceni do jedné z nejvíce fascinujících oblastí sportu. Před zahájením kongresu se také konala tisková konference za účasti ministra zdravotnictví i primátora hl. m. Prahy. Bývalý prezident ECSS, Tim Cable, potvrdil spokojenost při konání akce v Praze v KCP. "Myslím, že pro nás byla zajímavá kombinace prezentovat špičkové věděcké poznatky v tak krásném městě jako je Praha, kde je navíc mnoho aktivit, které můžete dělat po oficiálním programu. A přesně takovou zpětnou vazbu dostávám od našich delegátů," řekl Tim Cable. Video na youtube.

© Kongresové centrum Praha, a.s.