Zpracovat Informace ke koronaviru

Mimořádná situace COVID 19 – provoz budovy KCP

 V souvislosti s vývojem situace a opatřeními, které vydala vláda České republiky, uvádíme bezpečnostní a hygienické postupy pro období po otevření kongresových prostor Kongresového centra Praha veřejnosti.

 

Dodržování bezpečnostních pravidel:

Podle nového pokynu GŘ je doporučeno, aby si všechny osoby vstupující do budovy dezinfikovaly ruce. Dezinfekce je k dispozici u každého vstupu a kontrolu provádí ostraha. 
Osoby s jakýmikoliv příznaky infekční nemoci by z preventivních důvodů měly zůstat doma a kontaktovat svého lékaře.
 

Příznaky:

 

Osobám, u kterých existuje důvodné podezření na výskyt závažného respiračního onemocnění, může být zamezen vstup do objektu.

Je-li důvodná obava, nebo z preventivních důvodů, provedou pověření pracovníci měření teploty u zaměstnanců, případně návštěvníků. Dle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů nebudou informace o naměřené teplotě u zaměstnanců ani návštěvníků nikde ukládány.

 

Základní pravidla hygieny:

 

Všechny osoby pohybující se v objektech KCP mají povinnost, řídit se na vyzvání pokyny pověřených pracovníků KCP, zejména pak ostrahy, HZS KCP, sekce bezpečnosti a oddělení produkce.

 

Základní hygienicko-bezpečnostní standardy pro zaměstnance a veřejnost v objektu Kongresového centra Praha:

 
 

 
 
 

© Kongresové centrum Praha, a.s.