| Prague Congress Centre | praguecc.cz
CZ  |   EN
Logo
Přehled vyhlášených řízení
Nákup výpočetní techniky - PC a NTB pro KCP, a.s.
Datum vyhlášení: 2022-01-19
Stav: probíhá
Předmět: Nákup výpočetní techniky - PC a NTB pro KCP, a.s.
Termín doručení obálek: 2022-02-17 13:00
Počet příloh: 3
Soubory:
Návrh smlouvy
Specifikace k ZD příloha č.1
Zadávací podmínky
Výběr architekta pro architektonickou studii revitalizace severní a západní terasy
Datum vyhlášení: 2021-12-09
Stav: probíhá
Předmět: Cílem je výběr architekta pro architektonickou studii revitalizace severní a západní terasy
Termín doručení obálek: 2022-02-16 13:00
Počet příloh: 1
Soubory:
Zadávací podmínky
Dohoda o mlčenlivosti
Fyzická ostraha objektů KCP
Datum vyhlášení: 2021-11-09
Stav: probíhá
Předmět: Fyzická ostraha objektů KCP
Termín doručení obálek: 2021-12-03 12:00
Počet příloh: 3
Soubory:
Zadávací podmínky
Specifikace ZP
Specifikace ZP
Návrh smlouvy
"Výměna fan-coilových jednotek hotelových pokojů etapa II."
Datum vyhlášení: 2021-11-05
Stav: probíhá
Předmět: Výměna fan-coilových jednotek hotelových pokojů etapa II.
Termín doručení obálek: 2021-12-09 14:00
Termín prodloužení lhůty pro podání nabídek: 2021-12-20 14:00
Počet příloh: 9
Soubory:
Zadávací podmínky
Návrh Smlouvy o dílo
Zadávací podmínky - Příloha č. 1 Technická specifikace FCU II. etapa
Přílohy Technické specifikace FCU II. etapa - čásst 1.3. - 1.9.
Zadávací podmínky - Příloha č. 2 Potvrzení o prohlídce prostor
Zadávací podmínky - Příloha č. 4 Výkaz výměr
Zadávací podmínky - Příloha č. 5 Krycí list nabídky
Zadávací podmínky - Příloha č. 6 Dohoda o mlčenlivosti
Zadávací podmínky PŘ - Doplnění č. 1
Zadávací podmínky - Příloha č. 4 Výkaz výměr - Doplnění č. 1
Revitalizace interiérů administrativní části A02- vybavení kancelářským nábytkem
Datum vyhlášení: 2021-11-05
Stav: probíhá
Předmět: Cílem poptávkového řízení s názvem „Revitalizace interiérů administrativní části A02- vybavení kancelářským nábytkem“ je výběr nejvhodnějšího uchazeče na základě komplexního posouzení doručených nabídek z hlediska splnění stanovených kritérií a zájmů
Termín doručení obálek: 2021-12-09 11:00
Počet příloh: 6
Soubory:
Zadávací podmínky
příloha č.1
příloha č.2
příloha č.3
návrh SMlouvy o dílo
Krycí list
Dodatečná informace č.1
Úklidové služby hotelu Holiday Inn PCC
Datum vyhlášení: 2021-10-08
Stav: ukončeno
Vítězná firma: Trekvila, s.r.o.
Předmět: úklidové služby hotelu
Termín doručení obálek: 2021-11-08 11:00
Počet příloh: 1
Soubory:
Zadávací podmínky
návrh smlouvy
Výběr komplexního poskytovatele cateringových služeb v Kongresovém centru Praha a.s.
Datum vyhlášení: 2021-09-30
Stav: probíhá
Předmět: Cílem PŘ je výběr nejvhodnějšího uchazeče
Termín doručení obálek: 2021-11-12 14:00
Počet příloh: 2
Soubory:
Dohoda o mlčenlivosti
Zadávací podmínky
Revitalizace interiérů administrativní části A02-stavební práce
Datum vyhlášení: 2021-09-27
Stav: ukončeno
Předmět: Cílem poptávkového řízení s názvem „Revitalizace interiérů administrativní části A02-stavební práce“ je výběr nejvhodnějšího uchazeče na základě komplexního posouzení doručených nabídek z hlediska splnění stanovených kritérií a zájmů zadavatele.
Termín doručení obálek: 2021-10-27 11:00
Termín prodloužení lhůty pro podání nabídek: 2021-11-12 11:00
Počet příloh: 7
Soubory:
Zadávací podmínky
krycí list
výkaz výměr
návrh Smlouvy o dílo
Projektová dokumentace
dodatečná informace č.1
Dodatečná informace č.2
Dodatečná informace č.3
Revitalizace kancelářských prostor a interiérů II.
Datum vyhlášení: 2021-06-18
Stav: ukončeno
Vítězná firma: MRM STAVEBNÍ SERVIS, S.R.O.
Předmět: Revitalizace kancelářských prostor a interiérů v objektech KCP a.s.
Termín doručení obálek: 2021-07-12 11:00
Počet příloh: 3
Soubory:
Zadávací podmínky
technická specifikace
výkaz výměr
krycí list
Fyzická inventura hmotného majetku
Datum vyhlášení: 2021-06-08
Stav: ukončeno
Předmět: Fyzická inventura hmotného majetku
Termín doručení obálek: 2021-06-25 14:00
Počet příloh: 2
Soubory:
Zadávací podmínky
Příloha č. 1 Ceník
Příloha č. 2 Krycí list
Dodávka a instalace hotelového výtahu parking - lobby
Datum vyhlášení: 2021-05-27
Stav: ukončeno
Předmět: Dodávka nového hotelového hydraulického výtahu parking - lobby
Termín doručení obálek: 2021-06-21 14:00
Počet příloh: 5
Soubory:
Zadávací podmínky
Příloha č. 3 Návrh Smlouvy o dílo
Příloha č. 1 Technická specifikace
Příloha č. 1  Technická specifikace půdorysy
Příloha č. 2 Potvrzení o prohlídce prostor
Příloha č. 4 Krycí list nabídky
Výběr architektonické kanceláře pro revitalizaci prostor KCP a.s.
Datum vyhlášení: 2021-05-27
Stav: ukončeno
Vítězná firma: Capexus s.r.o.
Předmět: Výběr architektonické kanceláře pro revitalizaci prostor KCP a.s.
Termín doručení obálek: 2021-06-25 11:00
Termín prodloužení lhůty pro podání nabídek: 2021-07-12 11:00
Počet příloh: 5
Soubory:
Zadávací podmínky
technická specifikace
návrh SoD
krycí list
Ceník/ Výkaz výměr
dodatečná informace č.1
Výměna vzduchotechnických jednotek etapa II.
Datum vyhlášení: 2021-05-21
Stav: ukončeno
Předmět: Výměna vzduchotechnických jednotek etapa II.
Termín doručení obálek: 2021-06-29 14:00
Počet příloh: 7
Soubory:
Zadávací podmínky
Návrh SoD
Příloha č. 1 Technická specifikace
Technická specifikace jednotek
Příloha č. 2 Potrvzení o prophlídce prostor
Příloha č. 4 Krycí list nabídky
Příloha č. 5 Cenová nabídka - Rozpis ceny
Zadávací podmínky PŘ - Doplnění č. 1 - MaR
Výstavba Nové haly a sanace garáží Kongresového centra Praha, a.s.
Datum vyhlášení: 2021-04-29
Stav: zrušeno
Předmět: Výstavba Nové haly a sanace garáží Kongresového centra Praha, a.s.
Termín doručení obálek: 2021-07-13 17:00
Počet příloh: 2
Soubory:
Zadávací podmínky
Dohoda o mlčenlivosti
Vysvětlení zadávací dokumentace č.1
Statická sanace sloupů a průvlaku v garážích sever
Datum vyhlášení: 2021-04-21
Stav: ukončeno
Vítězná firma: Stavební firma HOBST a.s.
Předmět: Výběr dodavatele, který provede statickou sanaci poškozených ŽB konstrukcí
Termín doručení obálek: 2021-05-10 14:00
Počet příloh: 7
Soubory:
Zadávací podmínky
Příloha č.1 - Projektová dokumentace
Příloha č.2 - Položkový rozpočet
Příloha č.3a - Vzor čestného prohlášení
Příloha č.3b - Vzor čestného prohlášení
Příloha č.4 - Návrh smlouvy o dílo
Příloha č.5 - Krycí list nabídky
Doplňující informace - upřesnění č. 1
Výběr statutárního auditora
Datum vyhlášení: 2021-04-20
Stav: ukončeno
Předmět: Výběr nejvhodnějšího dodavatele na zajištění statutárního auditu pro spol. KCP, a.s. za hospodářský rok 2021 až 2022
Termín doručení obálek: 2021-04-30 12:00
Počet příloh: 0
Soubory:
Zadávací podmínky
Revitalizace kancelářských prostor a interiérů
Datum vyhlášení: 2021-04-20
Stav: storno
Předmět: Revitalizace kancelářských prostor a interiérů v objektech KCP a.s.
Termín doručení obálek: 2021-05-19 11:00
Počet příloh: 3
Soubory:
Zadávací podmínky
příloha 1-technická specifikace
příloha 2-výkaz výměr
návrh SMlouvy o dílo
„Vybavení hotelové jednací místnosti C“
Datum vyhlášení: 2021-04-14
Stav: ukončeno
Předmět: Vybavení hotelové jednací místnosti C
Termín doručení obálek: 2021-05-07 14:00
Počet příloh: 5
Soubory:
Zadávací podmínky
Návrh SoD
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Příloha č. 1a - Technická specifikace - referenční vzorky a půdorysy
Příloha č. 2 - Výkaz výměr
Krycí list nabídky
Vytvoření nových webových stránek pro hotel Holiday Inn Prague Congress Centre
Datum vyhlášení: 2021-03-31
Stav: ukončeno
Předmět: Vytvoření nových webových stránek pro hotel Holiday Inn Prague Congress Centre
Termín doručení obálek: 2021-04-26 11:00
Počet příloh: 4
Soubory:
Zadávací podmínky
Příloha č.1 - Technická specifikace pro WEB+CMS_novy navrh PR_final
Příloha č.2 - Holiday-inn-global-visual-identity-guideline-komprimovaný(1)
Příloha č.3 -Global Digital Channel Standards Reference Guide -- CHECKLIST ONLY -- Nov. 2019
Příloha č.4 -Global Digital Channel Standards Reference Guide -- Nov. 2019
„Dodávky AV techniky a služeb pro KCP, a.s“
Datum vyhlášení: 2021-03-22
Stav: ukončeno
Vítězná firma: DataSound s.r.o., AV MEDIA EVENTS, a.s., Audiolight service s.r.o., T.R.I., s.r.o.
Předmět: Dodávky AV techniky a služeb pro KCP, a.s.
Termín doručení obálek: 2021-04-12 10:00
Počet příloh: 3
Soubory:
Zadávací podmínky
Návrh smlouvy
Příloha č.1
Vysvětlení zadávací dokumentace č.1
Odstranění propojovacího krčku mezi objekty A a BCV
Datum vyhlášení: 2021-03-19
Stav: ukončeno
Vítězná firma: SMP CZ, a.s.
Předmět: Výběr dodavatele stavebních prací, který zrealizuje odstranění lávky mezi A a BCV
Termín doručení obálek: 2021-04-12 14:00
Termín prodloužení lhůty pro podání nabídek: 2021-04-26 14:00
Počet příloh: 11
Soubory:
Zadávací podmínky
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace
Příloha č. 2 - Výkaz výměr
Příloha č. 3a - Vzor prohlášení
Příloha č. 3b - Vzor prohlášení
Příloha č. 4 - Návrh SOD
Příloha č. 5 - Krycí list
Doplňující informace - Kopie stavebního povolení
Změna termínu pro podání nabídek I.
Odpověď na dotaz a změna termínu pro podání nabídek II.
Doplňující informace - 3x foto ukotvení výplní
Doplňující informace - upřesnění III.
Vytvoření nových webových stránek pro hotel Holiday Inn Prague Congress Centre
Datum vyhlášení: 2021-02-11
Stav: zrušeno
Předmět: Vytvoření nových webových stránek pro hotel Holiday Inn Prague Congress Centre
Termín doručení obálek: 2021-03-12 11:00
Počet příloh: 5
Soubory:
Zadávací podmínky
Příloha č. 1 - Technická specifikace pro WEB+CMS
Příloha č. 2 - Technická specifikace pro E-shop
Příloha č.4 -Global Digital Channel Standards Reference Guide -- CHECKLIST ONLY -- Nov. 2019
Příloha č.5 -Global Digital Channel Standards Reference Guide -- Nov. 2019
Příloha č.3 - Holiday-inn-global-visual-identity-guideline
Osobní přeprava pro klienty HIPCC a KC
Datum vyhlášení: 2021-01-29
Stav: zrušeno
Předmět: výběr nejvhodnějšího dodavatele pro osobní přepravu klientů HIPCC a KC
Termín doručení obálek: 2021-02-28 11:00
Počet příloh: 4
Soubory:
Zadávací podmínky
Rámcová smlouva
dodatečná informace č. 1
dotazy uchazečů a odpovědi k ZP PŘ
dodatečná informace č. 2
Nákup materiálu na protipožární prostupy
Datum vyhlášení: 2021-01-21
Stav: ukončeno
Vítězná firma: Hilti ČR spol. s r.o.
Předmět: Výběr nejvhodnějšího dodavatele protipožárního materiálu pro KCP
Termín doručení obálek: 2021-02-26 14:00
Počet příloh: 3
Soubory:
Zadávací podmínky
Příloha č.1 - Technická specifikace
Příloha č.2 - Ceník
Krycí list
Nákup materiálu na protipožární prostupy
Datum vyhlášení: 2020-12-15
Stav: zrušeno
Předmět: Výběr nejvhodnějšího dodavatele protipožárního materiálu pro KCP
Termín doručení obálek: 2020-12-31 13:00
Počet příloh: 3
Soubory:
Zadávací podmínky
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Krycí list
Příloha č.2 - Ceník
Rekonstrukce vnitřního ležatého rozvodu studené vody DN 150
Datum vyhlášení: 2020-11-23
Stav: ukončeno
Předmět: Rekonstrukce vnitřního ležatého rozvodu studené vody DN 150
Termín doručení obálek: 2021-02-02 14:00
Termín prodloužení lhůty pro podání nabídek: 2021-02-22 14:00
Počet příloh: 3
Soubory:
Zadávací podmínky
Návrh Smlouvy o dílo
Technická specifikace
Zadávací podmínky - doplnění č. 1 - umožnění použití i jiných materiálů a technologií rekonstrukce potrubí - změna termínu k podání nabídky
Obnova enkapsulačních nátěrů
Datum vyhlášení: 2020-11-13
Stav: ukončeno
Předmět: Výběr dodavatele stavebních prací, který bude provádět ad hoc obnovy enkapsulačních nátěrů vybraných konstrukci po dobu dvou let na základě rámcové smlouvy.
Termín doručení obálek: 2020-11-30 14:00
Počet příloh: 1
Soubory:
Zadávací podmínky
PCC_Obnova enkapsulacnich nateru - Prilohy 1-5
Fyzická inventura hmotného majetku
Datum vyhlášení: 2020-10-20
Stav: ukončeno
Vítězná firma: DANTEM Česká republika a.s.
Předmět: Kongresové centrum Praha, a.s. hledá dodavatele služeb fyzické inventury hmotného majetku v budovách Kongresového centra Praha, a.s. a hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre
Termín doručení obálek: 2020-11-03 13:00
Počet příloh: 2
Soubory:
Zadávací podmínky
Příloha č. 2 Krycí list nabídky
Příloha č. 1 Ceník
HIPCC Open Lobby- architektonické, projekční a inženýrské služby
Datum vyhlášení: 2020-10-12
Stav: ukončeno
Předmět: Výběr subjektu na architektonické, projekční a inženýrské služby, kterými by byl zajištěn odborný a koordinační dozor pro naplnění záměru - rekonstrukce hotelového lobby v souladu se standardy IHG.
Termín doručení obálek: 2021-01-29 11:00
Počet příloh: 6
Soubory:
Zadávací podmínky
Návrh SoD
Cena - položky
Technická specifikace
Požadavky na zpracování nabídky
Zadávací podmínky - Doplnění č. 1
Zadávací podmínky PŘ Lobby
Administrátor Výběrového řízení na Generálního dodavatele na výstavbu Nové haly KCP formou elektronické aukce
Datum vyhlášení: 2020-09-03
Stav: ukončeno
Vítězná firma: OTIDEA avz s.r.o.
Předmět: KCP vyhlašuje poptávkové řízení na administraci elektronické aukce.
Termín doručení obálek: 2020-09-17 13:00
Počet příloh: 1
Soubory:
Zadávací podmínky
Příloha č. 4 Dohoda o mlčenlivosti
Obnova enkapsulačních nátěrů
Datum vyhlášení:
Stav: zrušeno
Předmět: Výběr dodavatele stavebních prací, který bude provádět ad hoc obnovy enkapsulačních nátěrů vybraných konstrukci po dobu dvou let na základě rámcové smlouvy.
Termín doručení obálek: 2020-09-25 14:00
Počet příloh: 0
Soubory:
Zadávací podmínky

ARCHIV
Kontakt
Kongresové centrum Praha, a.s.
5. května 1640/65, Nusle
140 00 Praha 4, ČR

Tel.: +420 261 171 111
Fax: +420 261 172 010
Datová schránka: k4ietd4
IČ: 63080249
Jak se k nám dostanete
                   CZ | EN

© 2022 Prague Congress Centre
GDPR