Poptávkové řízení v Kongresovém centru Praha | Prague Congress Centre | praguecc.cz
CZ  |   EN
Logo

2020-07-02

Výměna Core switchů datové infrastruktury


Předmětem poptávkového řízení je dodávka aktivních prvků – switchů v rámci obnovy a rozšíření CORE infrastruktury KCP včetně jejích začlenění a konfigurace do stávající síťové infrastruktury KCP.

Zadávací podmínky
Návrh smlouvy o Dílo
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Příloha č. 2 - Cenový rozpočet poptávaných aktivních prvků
Příloha č. 3 - Potvrzení o prohlídce prostor
Příloha č. 4 - Dohoda o mlčenlivosti
Příloha č. 5 - Cenový rozpočet poptávané implementace
Příloha č. 7 - Řešitelský tým - čestné prohlášení2020-07-01

Oprava podlahy příjezdu do 1.PP Sever


Výběr dodavatele, který provede stavební práce spočívající v opravě vybrané části podlah garáží v 1.PP areálu Kongresového centra Praha, a.s.

Zadávací podmínky
Přílohy 1-5


2020-06-09

Dodávka a montáž prosklených protipožárních dveří do chodeb hotelu HIPCC


Výběr dodavatele pro dodávku a montáž prosklených protipožárních dveří do chodeb hotelu HIPCC

Zadávací podmínky
Výkaz výměr
Návrh smlouvy o Dílo2020-06-05

Bezvýkopová oprava vnitřní kanalizace DN 400 a DN 300


Výběr dodavatele pro bezvýkopovou opravu vnitřní kanalizace DN 400 a DN 300 – sever

ZMĚNA TERMÍNU PRO PODÁNÍ NABÍDEK.
Oznamujeme, že se tímto mění termín pro podání nabídek na 14. 7. 2020 do 14:00 hod.


Zadávací podmínky
Technická specifikace
Výkaz výměr
Návrh smlouvy o Dílo
Doplnění použitelné technologie pro rekonstrukci vnitřní kanalizace a změny termínu pro podání nabídek – viz Zadávací podmínky – doplnění č. 1
Výkaz výměr - doplnění č. 1
Zadávací podmínky – Doplnění č. 22020-01-07

Nákup videorežie s podporou 4K


Výběr nejvhodnějšího dodavatele pro dodávku videorežie s podporou 4K s ovládáním.

Zadávací podmínky
Návrh smlouvy o DíloARCHIV
Kontakt
5. května 1640/65, Nusle
140 00 Praha 4, ČR

Tel.: +420 261 171 111
Fax: +420 261 172 010
Rezervace: +420 261 172 222
Datová schránka: k4ietd4
IČ: 63080249
Jak se k nám dostanete
                   CZ | EN

© 2020 Prague Congress Centre
Ochrana soukromí