CZ  |   EN
Logo

2018-09-19

Poptávkové řízení - Dodávka a implementace DMS


Předmětem a cílem poptávkového řízení je dodávka a implementace Document Management System (dále jen DMS). Účelem systému bude centralizace práce a ukládání strukturovaného i nestrukturovaného obsahu a zajištění řízení velkého množství informací souborů a procesů v jednom místě.
Zadávací dokumentace
Návrh smlouvy o dílo
Specifikace


2018-08-24

Poptávkové řízení - Nákup pracovních stanic PC


Předmětem a cílem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího uchazeče pro nákup PC dle dokumentace
Zadávací dokumentace
Návrh kupní smlouvy2018-07-16

Poptávkové řízení - Projektová dokumentace na výstavbu nové haly


Předmětem a cílem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího uchazeče nazhotovení projektové dokumentace pro výstavbu nové haly KCP a.s.
Zadávací dokumentace2018-07-13

Poptávkové řízení - Nákup moderních konferenčních židlí ve Společenském sále


Předmětem a cílem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele na základě specifikace požadavků v zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace
Příloha č.1


2018-06-22

Rekonstrukce Kongresového centra Praha, a.s.: ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ


Předmětem výběrového řízení je výběr nejvhodnějšího uchazeče na stavební práce - zateplení střešního pláště
Zadávací dokumentace


2018-06-06

Poptávkové řízení - Projektová dokumentace na výstavbu nové haly


Předemětem PŘ je výběr nejvhodnějšího uchazeče na zhotovení projektové dokumentace pro výstavbu nové haly KCP a.s.
Zadávací dokumentace


2018-05-22

Poptávkové řízení - Pravidelné kontroly a revize


Předmětem zakázky jsou pravidelné kontroly a revize slaboproudých a bezpečnostních systémů.
Zadávací podmínky


2018-05-22

Poptávkové řízení - C11-1 nové recepce u vstupů č.5 a č.11


Předmětem tohoto poptávkového řízení jsou demontáže původních recepcí u vstupů č.5 a č.11, likvidace, dodávka a montáž nových recepcí (atypické truhlářské výrobky, podhledy, osvětlení, koncové elementy VZT) včetně všech souvicejících montážních prací, dopravy, manipulací, stavebních přípomocí, likvidací odpadů apod.
Zadávací podmínky


2018-05-22

Poptávkové řízení - Osobní přeprava Holiday Inn PCC


Předmětem PŘ je cenová nabídka na poskytování služeb osobní přepravy pro klienty hotelu Holiday Inn PCC na adrese Na Pankráci 15/1684, Praha 4, PSČ 140 21 („Hotel“) a v případě konání se kongresů v Kongresovém centru Praha, a.s. („KCP“) na adrese 5.května 14640/65, Praha 4, PSČ 140 00 zajištění dopravy pro účastníky kongresů KCP, a.s. nad rámec služeb poskytovaných hotelu HI
Zadávací dokumentace
Rámcová smlouva


2018-05-14

Poptávkové řízení - CH7: Nové posuvné příčky v klubech


Předmětem a cílem tohoto poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele pro výměnu stávajících posuvných příček za nové posuvné příčky v 1. patře v prostorech klubů A, B, C, D, E.
Zadávací podmínky


2018-04-26

Poptávkové řízení - Nové posuvné příčky v klubech


Předmětem a cílem tohoto poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele pro výměnu stávajících posuvných příček za nové posuvné příčky v 1. patře v prostorech klubů A, B, C, D, E.
Zadávací podmínky


2018-04-12

Poptávkové řízení - hotel Holiday Inn - výměna fancoilů


Předmětem a cílem poptávkového řízení jsou demontáže původních fancoilů, likvidace, dodávka a montáž nových fancoilů do 254 pokojů a 20ks pro restaurační prostory hotelu Holiday Inn.
Zadávací podmínky


2018-01-11

Poptávkové řízení - Dodávka hygienických potřeb


Předmětem a cílem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele na základě specifikace požadavků v příloze č.1 zadávacích podmínek.
Zadávací dokumentace
Rámcová kupní smlouva
Rámcová kupní smlouva - náhradní plnění


2017-12-13

Poptávkové řízení - Audit vzduchotechnických zařízení


Zadávací dokumentace


2017-11-24

Poptávkové řízení - Vstupní a rozdílová analýza (GAP) GDPR


Předmětem plnění poptávkového řízení je provedení "Vstupní a rozdílové analýzy (GAP) GDPR, včetně definice cílového stavu a návrhu implementace všech dílčích kroků vedoucí k dosažení souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení" či "Nařízení GDPR" či "GDPR".
Zadávací dokumentace
Smlouva o dílo2017-11-23

Poptávkové řízení - Zajištění licencí Microsoft Office 365


Cílem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele dle specifikace požadavků.
Zadávací podmínky
Smlouva o dílo
Smlouva o technické podpoře2017-11-23

Poptávkové řízení - Nákup pracovních stanic PC


Cílem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele pracovních stanic dle zadávacích podmínek.
Zadávací podmínky
Kupní smlouva2017-10-20

Poptávkové řízení - Výměna sklopných křesel ve Společenském sále


Cílem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele dle specifikace požadavků.
Zadávací podmínky
Návrh SOD
Specifikace požadavků


2017-09-26

Poptávkové řízení - Dodávka ofsetového a digitálního tisku


Předmětem poptávkového řízení je dodávka ofsetového a digitálního tisku včetně doplňkových služeb v rámci projektu nová korporátní identita KCP.
Uchazeči mohou směrovat případné dotazy v souvislosti s poptávkovým řízením na tuto osobu: Ivan Holečka, email: holecka@kcp.cz, tel.: 739 539 212 nebo Naďa Polanová, email: polanova@kcp.cz., tel.: 739 539 217.

Zadávací podmínky


2017-09-25

Poptávkové řízení - Oprava a rekonstrukce pokojů 3.-4. patro hotelu Holiday Inn - typický a atypický nábytek


Předmětem a cílem tohoto poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele na základě specifikací.
Zadávací podmínky
Doplnění č.1 ze dne 4.10.2017


2017-09-25

Poptávkové řízení - Oprava a rekonstrukce pokojů 3.-4. patro hotelu Holiday Inn - stavební část


Předmětem a cílem tohoto poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele na základě specifikací.
Zadávací podmínky
Doplnění č.1 ze dne 4. 10. 2017


2017-09-19

Poptávkové řízení - Dodávka odpadkových košů do KCP


Cílem poptávkového řízení je dodávka odpadkových košů řady Simplehuman.
Zadávací dokumentace
Návrh smlouvy o dílo
Specifikace


2017-09-19

Poptávkové řízení - Pevný navigační systém


Předmětem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele "C12 - Pevného navigačního systému" na základě cenové nabídky.
Zadávací podmínky


2017-09-13

Poptávkové řízení - Výroba a dodání ubrusů


Předmětem tohoto poptávkového řízení je výroba a dodávka ubrusů dle přiložené specifikace
Zadávací dokumentace
Smlouva o dílo


2017-09-13

Poptávkové řízení - Výroba a dodání moderních konferenčních židlí do SPOSA


Předmětem poptávkového řízení je výroba a dodávka moderních konfenčních židlí do Společenského sálu.
Zadávací podmínky
Smlouva o dílo


2017-09-13

Poptávkové řízení - Výroba jevištního horizontu pro Společenský sál


Předmětempoptávkového řízení je výroba a dodání jevištního horizontu pro Společenský sál dle níže popsaných podmínek
Zadávací dokumentace
Návrh smlouvy o dílo


2017-09-06

Soutěž - Revitalizace předprostoru Kongresového centra Praha


Kongresové centrum Praha, a.s. vyhlašuje soutěž na řešení
REVITALIZACE PŘEDPROSTORU KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA
a vydává tyto soutěžní podmínky
KCP soutěžní podmínky
KCP zadání
KCP podklady


2017-07-24

Poptávkové řízení - Výměna/repase sklopných křesel a židlí ve Společenském sále


Předmětem a cílem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele na základě specifikace požadavků dle přílohy č.1
Zadávací podmínky
Specifikace požadavků


2017-07-17

Poptávkové řízení - C13 Dodávka židlí a sedaček


Předmětem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele pořízení židlí a sedaček, včetně souvisejících montážních prací na základě nejnižší cenové nabídky.
Zadávací podmínky


2017-07-17

Poptávkové řízení - C3 Redesign hlavního vstupu, odstranění grafiti a nové nátěry


Předmětem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele rekonstrukce na základě nejnižší cenové nabídky.
Zadávací podmínky


2017-07-03

Poptávkové řízení - E2 Nouzové osvětlení salonku a vybraných sociálních zázemí + výměna osvětlení KGS a SPS


Předmětem poptávkového řízení s názvem "E2 - Nouzové osvětlení salonku a vybraných sociálních zázemí + Výměna hlavního osvětlení KGS a SPS" je výběr nejvhodnějšího dodavatele rekonstrukce na základě cenové nabídky.
Zadávací podmínky


2017-06-12

Poptávkové řízení - Rekonstrukce fitness centra


Předmětem poptávkového řízení s názvem "Rekonstrukce fitness centra" je výběr nejvhodnějšího dodavatele rekonstrukce především na základě cenové nabídky.
Zadávací podmínky


2017-06-09

Zadávací dokumentace - Výroba a dodání jevištního horizontu pro Kongresový sál - druhé kolo


Předmětem 2. kola poptávkového řízení je výroba a dodání jevištního horizontu a bočních výkrytů pro pódium Kongresového sálu
Zadávací dokumentace
Smlouva o dílo PDF
Smlouva o dílo DOC


2017-05-26

Zadávací dokumentace - Rekonstrukce KCP, a.s. C-11: Bary šatny a informační centrum


Předmětem poptávky je výběr nejvhodnějšího dodavatele na modernizaci a architektonické úpravy pro šatny v přízemí, bary v celém objektu KCP, vytvoření nového informačního centra a rekonstrukce klubu H.
Zadávací dokumentace


2017-05-26

Zadávací dokumentace - Rekonstrukce KCP, a.s. CH2 + CH5 Tepelné doizolování obvodového pláště, Oprava fasády


Předmětem poptávky je dokončení tepelných izolací přesahujících atik v úrovni 1.NP a oprava nátěru betonové fasády celého objektu.
Zadávací dokumentace


2017-04-10

Poptávkové řízení - Výroba a dodání jevištního horizontu pro Kongresový sál


Předmětem poptávkového řízení je výroba a dodání jevištního horizontu a bočních výkrytů pro pódium Kongresového sálu
Zadávací dokumentace
Smlouva o dílo


2017-04-07

Zadávací dokumentace - Rekonstrukce KCP, a.s. část D: slaboproud - aktivní prvky


Předmětem neveřejné zakázky jsou montáže a dodávky technologií v rámci rekonstrukce KCP, a.s. v rozsahu: Aktivní datové prvky WiFi, LAN - (ADP)
Zadávací dokumentace
Doplnění č.1 ze dne 20.4.2017


2017-03-24

Rekonstrukce audiovizuálního řetězce DT-1


Předmětem poptávky je modernizace audiovizuální technologie společenského a kongresového sálu včetně nových rozvodů,mixážních pultů a scénického osvětlení a další kabelové přípoje pro kluby a salonky.
Zadávací dokumentace


2017-03-13

Poptávkové řízení - Nová korporátní identita


Kongresové centrum Praha, a.s. vyhlašuje poptávkové řízení na zakázku, jejímž předmětem plnění je tzv. Nová korporátní identita, čímž se rozumí návrh nového loga a aktualizace všech stávajících grafických materiálů, kterými se nyní Zadavatel prezentuje na veřejnosti. K vypracování nabídky na návrh nové korporátní identity bude uchazeči poskytnut stávající grafický manuál Zadavatele.
Zadávací podmínky
Návrh smlouvy


2017-02-24

Poptávkové řízení - Rekonstrukce ATS + Dopojení chladící věže


Předmětem tohoto poptávkového řízení je realizace rekonstrukce Automatické tlakové stanice (ATS) včetně dopojení beztlakých nádrží a dále Dopojení chladící věže EVAPCO.
Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek jsou stanoveny v zadávací dokumentaci, která je ke stažení níže. Přílohy zadávací dokumentace jsou k dispozici k vyzvednutí v elektronické verzi na CD v objektu KCP po předchozí dohodě u ing. I. Matejky , tel. 774778833
Zadávací dokumentace


2017-02-23

Rekonstrukce Kongresového centra Praha, a.s. - Informační systém


Zadávací dokumentace k neveřejné zakázce na Návrh a dodávku informačního systému. Dokument obsahuje pokyny pro zpracování nabídky a prokázání kvalifikace
Zadávací dokumentace


2017-01-23

Výběrové řízení - Slaboproud, část D


OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU „DISPOZIČNÍ OPRAVY INTERIÉRU 1“ V RÁMCI REKONSTRUKCE KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA, A.S.
 
V návaznosti na předběžné oznámení z 15. 12. 2016 oznamuje Kongresové centrum Praha, a.s., že dnešním dnem zahajuje výběrové řízení na stavební práce v rámci rekonstrukce Kongresového centra Praha, a.s., část D: Oprava a rozšíření slaboproudých systémů a vyzývá neomezený počet účastníků k prokázání kvalifikace a k předložení nabídky.
 
Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, požadavky na kvalifikace a další způsobilost uchazečů vč. požadavků na jejich prokázání jsou stanoveny v zadávací dokumentaci, jejíž instruktážní část je přiložena k tomuto oznámení. Technickou a komerční část zadávací dokumentace si zájemci mohou vyzvednout bezplatně způsobem uvedeným v instruktážní části.

Zadávací podmínky
Otázky a odpovědi 31. 1. 2017
Otázky a odpovědi 2. 2. 2017
Otázky a odpovědi 6. 2. 2017
Katalogový list


2017-01-19

Výběrové řízení Dispoziční opravy interiéru 1 - Oznámení o zahájení výběrového řízení


OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU „DISPOZIČNÍ OPRAVY INTERIÉRU 1“ V RÁMCI REKONSTRUKCE KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA, A.S.
 
V návaznosti na předběžné oznámení z 15. 12. 2016 oznamuje Kongresové centrum Praha, a.s., že dnešním dnem zahajuje výběrové řízení na stavební práce v rámci rekonstrukce Kongresového centra Praha, a.s., část C-1: Dispoziční opravy interiéru 1 a vyzývá neomezený počet účastníků k prokázání kvalifikace a k předložení nabídky.
 
Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, požadavky na kvalifikace a další způsobilost uchazečů vč. požadavků na jejich prokázání jsou stanoveny v zadávací dokumentaci, jejíž instruktážní část je přiložena k tomuto oznámení. Technickou a komerční část zadávací dokumentace si zájemci mohou vyzvednout bezplatně způsobem uvedeným v instruktážní části.

Zadávací podmínky
Zadávací dokumentace - Doplnění č.1


2016-12-16

Poptávkové řízení – Slaboproud – Předběžné oznámení


Kongresové centrum Praha, a.s.  oznamuje, že nejdříve po uplynutí lhůty 30 dní od zveřejnění tohoto předběžného oznámení vyhlásí poptávkové řízení na dodávku a montáž v rámci rekonstrukce Kongresového centra Praha, a.s., část D-1: Slaboproud.
Návrh předběžného oznámení


2016-12-15

Výběrové řízení – Dispoziční úpravy interiéru 1 – Předběžné oznámení


Kongresové centrum Praha, a.s.  oznamuje, že nejdříve po uplynutí lhůty 30 dní od zveřejnění tohoto předběžného oznámení vyhlásí výběrové řízení na stavební práce v rámci rekonstrukce Kongresového centra Praha, a.s., část C-1: Dispoziční úpravy interiéru 1.  

Předběžné oznámení


2016-11-23

Poptávkové řízení - Postupný nákup silové elektřiny na rok 2017


Předmětem plnění poptávky je fyzická dodávka silové elektřiny do odběrného místa Kongresového centra Praha, a.s. v celkovém ročním množství cca 15 000 MWh a převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně odpovědnosti za odchylky.
Zadávací podmínky


2016-11-01

Poptávkové řízení - Rekonstrukce řízení náhradního zdroje


Předmětem tohoto poptávkového řízení je realizace rekonstrukce řízení náhradního zdroje (ovládání fázování 4xDG) dle prováděcí projektové dokumentace zpracované firmou atico s.r.o. ze září 2016
Zadávací podmínky
Dokumentace a výkaz výměr


2016-10-27

Poptávkové řízení - Výměna sklopných křesel a židlí ve Společenském sále KCP


Předmětem tohoto poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele na zhotovení a dodávku sklopných křesel a židlí ve Společenském sále v budově KCP
Zadávací podmínky
Foto a rozměry
Plán sálu - varianta divadlo


2016-10-26

Poptávkové řízení - Dodání a výměna karuselových dveří


Předmětem díla je provedení demontáže stávajících nefunkčních karuselových dveří hlavního vchodu do hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre a jejich nahrazení novými karuselovými dveřmi.
Zadávací podmínky


2016-10-07

Poptávkové řízení - Dodávka mobilního osvětlení KGS a SPS


Předmětem tohoto poptávkového řízení je realizace osvětlení Robe pro objekt KCP a.s. a to konkrétně:
ROBE CycFX8 - 20ks
ROBE Robin Perfect 100 - 12ks
světelný pult - 1ks
Zadávací podmínky
Výkaz výměr a specifikace svítidel


2016-10-06

Poptávkové řízení - Redesign interiérů KCP - zatemnění sálů II


Předmětem tohoto poptávkového řízení je realizace zatemnění jednacích sálů KCP a.s. a to konkrétně:
Kluby A, B, C, D, E, Panorama sál, Jednací sál IV, V, Severní sál, Terasa I a II
Zadávací podmínky
Rozpis tabulka


2016-10-06

Poptávkové řízení - Oprava střechy II


Předmětem tohoto poptávkového řízení je oprava střešního pláště nad 5.NP, která spočívá zejména v demontáži stávající hydroizolace, tepelné izolace, vpustí a odvětracích hlavic a realizaci nové hydroizolace (foliový systém) a nebo obdobné, výměna tepelné izolace vč. spádování, oprava betonových částí střechy a ostatní práce.
Zadávací podmínky
Výkaz výměr
Fotodokumentace


Kontakt
5. května 1640/65, Nusle
140 00 Praha 4, ČR

Tel.: +420 261 171 111
Fax: +420 261 172 010
Rezervace: +420 261 172 222
Datová schránka: k4ietd4
IČ: 63080249
Jak se k nám dostanete
                   CZ | EN

© 2017 Prague Congress Centre
Ochrana soukromí