Služby pronájmu prostor

 ZPĚT

Služby poskytované
Kongresovým centrem Praha

Služby v ceně pronájmu

 Uspořádání sálu dle přání klienta (židle, stoly – 1 varianta). Mobiliář z nabídky KCP
 Využití foyer jako rozptylový prostor
 Základní navigační systém uvnitř budovy
 Využití výtahů a eskalátorů klienty a návštěvníky akce
 Využití nákladního výtahu max. 5 hodin při návozu a max. 5 hodin při likvidaci akce pro kongresy s doprovodnou výstavou
 Šatna pro návštěvníky s obsluhou
 Sálová služba pro kulturní akce v Kongresovém a Společenském sále
 Základní Wi-Fi Free připojení pro účastníky akce
 Běžný úklid jednacích a rozptylových prostor
 Toalety včetně jejich pravidelného úklidu v průběhu akce
 Místnost pro první pomoc
 Využití výsuvného hlediště v divadelní variantě a úprava plochy podia ve Společenském sále
 Hasičský sbor v budově Kongresového centra Praha, hlásiče požáru, automatický hasicí systém
 Základní osvětlení, klimatizace a vytápění - zajištění kvality a teploty vzduchu dle platných norem ČR a projektu budovy
 Základní odběr elektrické energie v pronajatých prostorách – netýká se výstav. Limity spotřeby el. energie: velké sály – max. 60 kW, 3 fáze 400 V jištění 32 A, střední sály – max. 30 kW, 3 fáze 400 V jištění 16 A, malé sály a foyery – max. 10 kW, 1 fáze 220 V jištění 16 A
Přesné určení služeb zahrnutých v ceně pronájmu s veškerými podmínkami je součástí smlouvy o pronájmu prostor. Služby v ceně pronájmu musí být specifikovány nejpozději 14 dní před začátkem akce.

Základní placené služby

 • Pódium 6 m x 2 m (velikost pódia závisí na počtu osob v předsednictvu a AV vybavení)

 • Řečnický pult

 • Flip chart s blokem papírů a se sadou fixů

 • Nákladní výtah s obsluhou

 • Ostraha (česky nebo anglicky hovořící)

 • Stůl do výstavy

 • Židle do výstavy

 • Ubrus/sukně na výstavní stůl

 • Elektřina pro výstavní stánek

 • Odpadový kontejner

 • Pevné připojení (kabel)

 • Parking (pro veřejnost nebo zvýhodněná sazba pro organizátora max. 5 parkovacích karet na akci)

Další služby budou účtovány dle zadání klienta.

Audiovizuální technika

 • Vlastní audiovizuální technika přizpůsobena prostorům centra

 • Spolupráce s nejlepšími AV firmami

 • Dlouholeté zkušenosti a know-how v poskytování komplexních služeb pro velké mezinárodní kongresy a výstavy, ale i menší jednání

 • Možnosti videopřenosů mezi sály v reálném čase

 • Moderní interaktivní nástroje pro zapojení účastníků do programu konference

 • Velkoplošné projekce a LED stěny s rozlišením až 4K

Internetové připojení

 • Wi-Fi síť s možností nastavení úrovně zabezpečení

 • Internetová konektivita 600 Mbit a více

 • IT podpora na místě

 • Konfigurace na přání klienta

Digitální navigační systém

 • Snadnější orientace a pohyb po celé budově

 • Indoor i outdoor LCD obrazovky

 • Obsah obrazovek s možností individuálního nastavení

 • Správa systému z jednoho místa a obsluha všech jeho funkcionalit (navigace, zasílání informací pro účastníky akce nebo reklama)

© Kongresové centrum Praha, a.s.