Česká republika se zapojila do screeningu rakoviny plic

Česká republika se zapojila do screeningu rakoviny plic

V roce 2022 začal v České republice preventivní screeningový program zaměřený na včasné odhalení rakoviny plic. Právě zachycení nemoci v raném stadiu je zásadní pro úspěšnou léčbu. V České republice si každý rok vyslechne tuto diagnózu přibližně 6500 pacientů. V rané fázi nemoci se ale zachytí pouze 10 až 15 procent případů.

V České republice je screening zaměřený na rakovinu plic stále v plenkách. Už v roce 2011 proběhla v USA studie, která byla zaměřena na aktivní a bývalé kuřáky ve věku 55 až 74 let, kteří po dobu dvou let procházeli pravidelně specializovaným vyšetřením, především CT a rentgenem hrudníku. Výsledkem této studie bylo snížení celkové úmrtnosti o 8 procent, úmrtí na rakovinu plic se dokonce snížilo o 20 procent. Na základě výsledků této studie se v USA zavedl plošný screening už v roce 2014. V roce 2018 byla v Torontu zveřejněna studie evropská, která výsledky původní americké studie nejen potvrdila, ale rovněž ji aplikovala na evropské prostředí. Od té doby sílily hlasy na zavedení screeningu rovněž v České republice.

Program byl spuštěný na začátku roku 2022. Jeho odborným garantem je prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Do projektu je zapojena řada dalších odborných společností a institucí. Program je garantován příslušnou komisí ministerstva zdravotnictví. Na přípravě programu spolupracovalo od začátku Národní screeningové centrum (NSC) Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Postupně jsou oslovováni současní nebo bývalí kuřáci ve věku 55 až 74 let, kteří kouří přibližně jednu krabičku denně po dobu 20 let. V případě ochoty pacienta vstoupit do programu je pacient praktickým lékařem odeslán do plicní ambulance.
Pilotní program je zatím naplánován na pět let. Jeho cílem je záchyt časných stadií karcinomu plic až v 70 % případů. Po pěti letech dojde k vyhodnocení projektu. Předpokládá se, že vhodných osob, které splňují podmínky pro vstup do programu, je v České republice asi 500 tisíc.
 
Zapojení AI
Umělá inteligence, která se prosazuje ve stále více oborech, proniká i do medicíny. A nejinak je tomu i v případech diagnostiky nádoru na plicích. Ze zahraniční studie zveřejněné v odborném časopise Radiology vyplývá, že se pomocí umělé inteligence zvýšila úspěšnost identifikace rakoviny plic na rentgenových snímcích hrudníku na 94 %.

Podporu umělé inteligence využívá například Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Novou metodu testují lékaři na I. klinice tuberkulózy a respiračních nemocí. Umělá inteligence dokáže připravit virtuální plán výkonu při odběru a vyšetření tkáně z ohrožených plic. Při hledání cesty průduškami k patologické lézi využívá data z rentgenu, který přímo na sále poskytuje mechanické rameno. Úspěšnost, že patolog vzorek posoudí přesněji, se díky novému přístroji zvyšuje až na 80%.
 

Admin
2024-05-21

© Kongresové centrum Praha, a.s.