Dostali jsme do Prahy světové experty

Dostali jsme do Prahy světové experty

Rok a půl strávil přípravou konference k digitálním tématům organizační tým. V něm byl i Jan Míča, vedoucí Oddělení evropské digitální agendy. „Je to určitě velká zkušenost a organizační tým už jen tak něco nerozhází,“ říká.

Konference k digitálním tématům je akcí, které se zúčastnil nejvyšší počet účastníků ze všech akcí konajících se v KCP v rámci předsednictví ČR v Radě EU. Jaké to má důvody? Proč zrovna tato akce?
Digitální agenda je v současnosti jedním z předních témat Evropské unie, a logicky tedy i jednou z priorit našeho evropského předsednictví. Je trochu tradicí, že aktuálně předsedající země pořádá velkou „digitální akci“. Je to skvělá příležitost, jak dostat do Prahy světové experty z mezinárodních institucí, akademické či byznysové sféry a propojit je s našimi českými partnery.

O konferenci se hovoří jako o jedné z předních událostí českého předsednictví v Radě Evropské unie. Čím je toto téma tak zajímavé?
V Česku máme tradici konferencí o tématu bezpečnosti sítí 5G, které pořádá historicky náš Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Letos jsme se ke kolegům z NÚKIB přidali my z Úřadu vlády a tým Ministerstva průmyslu a obchodu. No, a vznikla z toho tato dvoudenní konference. Navíc jsme celou akci zasadili do tzv. Czech Digital Week, týdne akcí k tématu digitální transformace, který spojil státní, neziskový i soukromý sektor a jasně ukázal, že digitální témata nejsou v Česku na druhé koleji.

Jaká hlavní témata se na konferenci řešila?
První den byla na stole zcela zásadní témata jako zajištění bezpečnosti dodavatelských řetězců a kritické infrastruktury. Druhý den konference se blíže zabýval otázkami souvisejícími s digitální transformací, která zásadně mění ekonomiku a naši společnost. Diskutoval se vztah technologií umělé inteligence, dat a byznysového přístupu. Důležitým tématem byl také boj proti dezinformacím.

Opakovaně jsme slyšeli, že je důležitá globální spolupráce, zejména pak se Spojenými státy americkými.

Dokážete jmenovat nějaké významné účastníky, když pomineme politické reprezentanty?
Dvoudenní konference se fyzicky, ale i online účastnili významní zástupci akademické sféry, byznysu a nevládních organizací. Evropská komise byla průřezově zastoupena experty jejich generálních ředitelství pro IT a obchod – Yvo Volmanem či Joannou Szychowskou. Spojené státy byly reprezentovány například Ruth Berry z amerického Department of State nebo Frances Burwell z think‑thanku Atlantic Council. Za byznysové asociace byli přítomni například Ray Pinto z bruselského Digital Europe nebo švédská zástupkyně Charlotte Andersdotter.

Jaké všechny sály jste v KCP využili?
Využili jsme hlavně Společenský sál, který nám umožnil velký počet účastníků dostat na jedno místo po oba dva dny. Společenský sál nám posloužil i k doprovodnému programu, kdy jsme sál proměnili v kinosál a promítali jsme v KCP dokument V síti o nástrahách internetu pro děti a mládež.

Kromě Společenského sálu jsme pak využili sály na severní straně KCP s nádherným výhledem na Pražský hrad a Prahu. Zde probíhala bilaterální jednání ministerských delegací a druhý den i tzv. breakout sessions, kdy jsme účastníky rozdělili do 4 skupin a účastnili se současně probíhajících panelů k umělé inteligenci, datům či dezinformacím.

Bylo na této konferenci z technologického hlediska něco specifického? Jakou techniku jste využili?
Z hlediska techniky nebylo nejspíš nic specifického. Oba dny proběhly hybridní formou přes videokonferenční platformy a s možností streamu (u druhého dne šlo o streamování na webu naší konference digitalconference2022.cz, kde jsou záznamy ke zhlédnutí zpětně). Specifická byla asi interaktivní výstava robotů. V průběhu konference se účastníci mohli seznámit s mobilním průmyslovým robotem, který roznášel občerstvení mezi hosty i řečníkům na pódiu. Robota dovezl a naprogramoval tým vědců z VŠB – Technické univerzity Ostrava. Tým hostům představil také různorodé produkty z 3D tisku, například koloběžku či koncept smart factory. O hudební kulisu se postaral robot hrající na piano.

Co bylo pro tuto konferenci organizačně nejsložitější?
Složitější bylo určitě to, že to pořádaly dohromady 3 státní instituce – takže víc hlav, víc názorů. Ve výsledku jsme ale v širším organizačním týmu vše pokryli. Oříškem a nervy zatěžující bylo určitě hybridní provedení konference. Bylo nutné zařídit a vyzkoušet vzdálená připojení (někdy i přes celý svět), aby vše klaplo a neutržili jsme si ostudu, když se věnujeme digitální agendě a selhalo by online připojení. Náročná byla taktéž logistika ministerských a VIP delegací – dopředu nebylo jasné, kdo a kdy dorazí do KCP a zda všichni dorazí ke správnému vstupu. Nakonec vše dopadlo bez jakýchkoliv diplomatických přešlapů. Druhý den konference byl přístupný veřejnosti.

Jaký byl zájem? A byla z tohoto pohledu organizace o něco složitější?
O otevřený druhý den byla z veřejnosti mnohem větší vlna zájmu. Řada účastníků využila online stream na našem webu, ale i tak bylo nutné z organizačního hlediska zajistit větší podporu při akreditacích na místě.

Jak jste byl s akcí spokojený? Bylo vše v pořádku?
Osobně jsem byl s akcí velmi spokojený, a kromě některých infarktových stavů vše proběhlo v pořádku. Přípravy takto velké konference zabraly více než rok a půl plánování, což je několikanásobně více než délka trvání samotné akce. Je to určitě velká zkušenost a organizační tým už jen tak něco nerozhází.

Co jste nejvíce ocenil na KCP?
Je to velká škála různých prostorů, které lze přizpůsobit počtu účastníků a typu akce – promítání, konference, bilaterální setkání, workshopy. Je to určitě i dostupnost v blízkosti metra a možnosti ubytování v okolí.

Jak byli spokojeni účastníci? Máte nějaké ohlasy?
Ohlasy od účastníků jsme měli už na místě. Nic nepotěší organizační tým více, než když je zastavován neznámými účastníky s gratulacemi nad dobře proběhlou akcí. Ale i teď, týden po akci, chodí děkovné e‑maily od VIP řečníků a ministerských delegací s poděkováním za servis a hladký průběh konference.

Admin
2022-11-23

© Kongresové centrum Praha, a.s.