ESMO se snaží docílit nejlepší onkologické péče

ESMO se snaží docílit nejlepší onkologické péče

Evropská společnost pro lékařskou onkologii (ESMO) pořádá během roku několik kongresů s různým zaměřením. Jedním z nich byl i Evropský kongres o rakovině plic (ELCC), který se v březnu uskutečnil v KCP.

Společnost byla založena v roce 1975 a zastupuje více než 35 000 onkologických odborníků ve 172 zemích. Jejím cílem je nabízet lidem s rakovinou tu nejlepší péči. Zlepšit kvalitu prevence, diagnostiky, léčby, podpůrné a paliativní péče a také sledování pacientů s maligními onemocněními. Dále vzdělávat a školit lidi zapojené do klinické péče a výzkumu rakoviny a také zajistit vysoký standard kvalifikace lékařských onkologů v rámci multidisciplinárního týmu. Nedílnou součástí činnosti společnosti je i podporovat rovný přístup k optimální onkologické péči pro všechny pacienty s rakovinou na celém světě.

ESMO pořádá v průměru 14 kongresů ročně, z toho čtyři ve spolupráci s jinými vědeckými společnostmi. Jednou z nich je i ELCC. ESMO však pořádá také mnoho kurzů a workshopů, a to v celé Evropě i mimo ni. Tyto akce se konají na různých místech. „Některé kongresy se opakovaně konají na stejném místě, a to z různých důvodů. Může to být například kvůli velikosti kongresového centra, kapacitě ubytování nebo tradici. Určité kongresy ale putují a pořádají se na různých místech a v různých zemích,“ vysvětluje Vanessa Pavinato, Head of Communications ESMO.

Onkologie je rychle se rozvíjející obor, ve kterém odborníci musí být neustále v obraze, aby mohli svým pacientům nabízet ty nejlepší možnosti léčby. Proto je pro ně účast na kongresech důležitá. „Účast na kongresu, jako je například ELCC, který kombinuje nejmodernější vzdělávací obsah s nejnovějšími pokroky ve výzkumu uváděnými do souvislostí některými z nejlepších mezinárodních odborníků, je pro špičkové pracovníky oboru efektivní kombinací, a to i z hlediska navazování kontaktů, protože setkání a sdílení s kolegy je bonusem navíc, který přináší pouze osobní účast na kongresu,“ dodává Vanessa Pavinato.

Jednotlivé kongresy jsou zaměřeny na konkrétní druh onemocnění, v Praze se jednalo o rakovinu plic. Toto onemocnění zůstává nejčastěji diagnostikovanou rakovinou a hlavní příčinou úmrtí na rakovinu na celém světě. Je také nejčastěji diagnostikovanou formou rakoviny ve většině východoevropských zemí. „Zatímco tabák je nadále označován za rozhodující riziko, zkoumají se i další faktory životního prostředí, jako je znečištěné ovzduší, a to ve světle odhaleného mechanismu, díky němuž expozice částicím o velikosti 2,5 µm (PM2,5) zvyšuje riziko vzniku rakoviny plic u nekuřáků, kteří vykazují specifické genetické charakteristiky, jak vyplynulo z kongresu ESMO v roce 2022. To otevírá různé nové cesty výzkumu i politických opatření, které ESMO skutečně přijalo,“ uvádí Vanessa Pavinato.

Karcinom plic je pravděpodobně jedním z nejzkoumanějších nádorů, provádí se mnoho studií v různých oblastech léčby: odradioterapie přes imunoterapii až po ty nejnovější. Postupně se rozšiřující znalosti o vlastnostech jednotlivých nádorů na genetické úrovni umožnily vyvinout cílenější přístupy, které přinášejí pacientům lepší výsledky. „Přesto zůstává prevence a včasná diagnostika základem pro to, aby bylo onemocnění zachyceno dostatečně brzy, aby mohlo být léčeno a případně vyléčeno,“ dodává Vanessa Pavinato.

Admin
2024-05-21

© Kongresové centrum Praha, a.s.