Modernizace vizuálního stylu

Modernizace vizuálního stylu

Kongresové centrum Praha přistoupilo po šesti letech k modernizaci vizuálního stylu a komunikační linky. Nová identita představuje KCP jako inspirativní místo pro velké národní i mezinárodní události. KCP vsadilo na moderní technologie, špičkový servis a udržitelný provoz.

Kongresové centrum Praha dnes inspiruje velké hráče kongresového průmyslu, hostí prestižní akce, vyniká v energetických úsporách a za sebou má i rekordní obchodní výsledky. Svůj posun do prémiového segmentu mezinárodních poskytovatelů kongresových služeb nově korunuje změnou komunikační linky i refreshem vizuální identity. Změna má centru pomoci přiblížit prémiovost značky obchodním partnerům i široké veřejnosti.

Klíčovou součástí nového obrazu KCP jsou moderní technologie, špičkový servis, udržitelný provoz a jedinečnost okamžiků, které účastníci na akcích v KCP zažívají. „Pořádáme významné světové akce, naplňujeme požadavky nejnáročnější klientely. Za sebou máme co do zisku rekordní rok a velké plány do budoucna, jejichž součástí je například výstavba nové haly a kompletní kultivace nejen severní terasy KCP, ale i okolí Pankráckého náměstí. Věřím, že jsme na úspěšné cestě stát se prémiovou značkou. Nastal čas propsat náš úspěšný vývoj i do modernizace naší vizuální identity, z níž má být jasné, že jsme inspirativním místem pro velké národní i mezinárodní události,“ vysvětluje obchodní a marketingový ředitel KCP Roman Sovják. KCP díky tomu chce zprostředkovat ještě unikátnější kulturní zážitky či akce a Pražané revitalizací získají příjemný prostor pro aktivní trávení volného času.Na procesu změny komunikační linky i vizuální identity se podílela digitální agentura Cognito, kterou KCP zvolilo ve výběrovém řízení. Nový směr se propíše do komunikační strategie, loga, grafických prvků, ale také do barevnosti, které KCP představí jako sebevědomou, profesionální, uměleckou společnost a současně podtrhne jeho přátelský přístup a závazek k udržitelnosti.

Transformací projdou veškeré materiály, od tištěných a on-line formátů až po navigační prvky pro návštěvníky.

Marketing KCP
2024-01-23

© Kongresové centrum Praha, a.s.