Otevření vzdělávacího centra HW Lab

Otevření vzdělávacího centra HW Lab

Ve středu 5. června bylo pražským magistrátem v prostorách Kongresového centra slavnostně otevřeno moderní vzdělávací centrum HW Lab. Toto unikátní vzdělávací centrum má za úkol zábavným, ale zároveň naučným způsobem přiblížit studentům a pedagogům nejrůznější technologie, od virtuální reality, robotiky, CNC strojů až po 3D tiskárny. V současné době bude sloužit především základním a středním školám, do budoucnosti jsou plánovány nejrůznější workshopy sloužící (nejen) k profesnímu rozvoji učitelů.

HW Lab vznikl v rámci projektu Krajského akčního plánu 2 - Inovace ve vzdělávání a zapojili se do něj odborníci na moderní technologie a digitální inovace. Cílem centra je přiblížit tyto technologie pedagogům, žákům a studentům. Podobné centrum v České republice dosud neexistuje.

„Praha se může pyšnit nejen bohatou historií, ale myslí i na budoucnost. A toto vzdělávací centrum je dalším z důkazů. Nové technologie bereme s respektem, hlavní město chce být dobře připraveno i v této oblasti,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.Centrum je přístupné zdarma pro všechny pražské základní a střední školy prostřednictvím registrace na webových stránkách HW Labu. Plánované workshopy se zaměří na profesní rozvoj učitelů a studentů. Dále se zde budou konat meziškolní soutěže a technické či kreativní zájmové kroužky.

Návštěvníci centra se naučí efektivně využívat technologie a získají praktické dovednosti pro trh práce. HW Lab je dostupný nejen pro vzdělávání, ale také jako prostor pro technologické objevování ve volném čase. Cílem je přiblížit mladé generaci stále se měnící digitální svět.HW Lab je rozdělen na tři zóny: zázemí pro práci a odpočinek, zónu moderních technologií zahrnující virtuální realitu a robotiku, a zónu pro kreativní tvorbu vybavenou 3D tiskárnami a CNC stroji. Centrum disponuje také recyklační sadou pro odpad z 3D tisku. „Myšlenka HW Labu nás od začátku nadchla a jsme rádi, že můžeme projektu propůjčit naše prostory. KCP je místem, kde se tradičně na konferencích setkávají vědci i nejrůznější odborníci a předávají si své vědomosti a zkušenosti. Od nynějška tu budeme potkávat i ty nejmladší nadšence do technologií a vědy. Můžeme tak rozšířit funkci této budovy o vzdělávání dětí.“ dodává Lenka Žlebková, generální ředitelka Kongresového centra Praha.Provoz HW Labu zajišťuje Dům dětí a mládeže Prahy 6. „Jsem rád, že Praha dala důvěru Domu dětí a mládeže Prahy 6 a můžeme být součástí tohoto výjimečného projektu. HW Lab představuje nejen prostor plný nejnovějších technologií, ale také místo setkávání, učení a inovací. Je to místo, kde se formální a neformální vzdělávání propojuje s praktickými dovednostmi, připravuje studenty na výzvy zítřka a poskytuje jim ale také inspiraci pro další osobní a profesní růst.“ uzavírá Martin Vejvoda, ředitel Domu dětí a mládeže Prahy 6.

 

Marketing KCP
2024-06-19

© Kongresové centrum Praha, a.s.