Praha hostila WMIC 2023

Praha hostila WMIC 2023

Světový kongres molekulárního zobrazování (WMIC)

SVĚTOVÝ KONGRES MOLEKULÁRNÍHO ZOBRAZOVÁNÍ (WMIC) se letos uskutečnil v Praze v KCP.
Pětidenní setkání odborníků z celého světa letos začalo tématem Imunoonkologie. Na toto téma vystoupilo více než 20 mezinárodních řečníků. Celkem v Praze během pěti dní proběhlo 76 zasedání, na kterých se představilo více než 200 prezentací od vedoucích představitelů a výzkumných pracovníků v oboru. Kongres pořádala Světová společnost pro molekulární zobrazování (WMIC), která vznikla v roce 2011. WMIC je mezinárodní vědecká vzdělávací organizace, která se věnuje porozumění biologii a medicíně živých organismů prostřednictvím multimodálního zobrazování buněčných a molekulárních dějů zapojených do normálních a patologických procesů a využití kvantitativního molekulárního zobrazování v péči o pacienty. Do Prahy se sjelo 1500 odborníků a další se kongresu zúčastnili na dálku.

Admin
2023-09-05

© Kongresové centrum Praha, a.s.