Pro silniční hospodářství jsou stále důležitější moderní technologie

Pro silniční hospodářství jsou stále důležitější moderní technologie

Silniční infrastruktura je naprosto klíčová pro společenský a ekonomický rozvoj státu. Jednou z významných společností, která se podílí na jejím rozvoji, je Česká silniční společnost, která je jedním z členů Světové silniční asociace (PIARC).

Česká silniční společnost už od roku 1934 sdružuje odborníky z řad inženýrů, techniků, studentů a dělníků, kteří se zabývají silničním hospodářstvím. Společnost rovněž organizuje odborné akce, tou nejdůležitější je každoroční Silniční konference. Mezi její další činnosti patří podpora studentů. Jak ukázala i letošní konference, pro silniční hospodářství jsou stále důležitější moderní technologie.

Česká silniční společnost se skládá z předsednictva a 12 odborných sekcí. Těmi jsou například životní prostředí, ekonomika a řízení staveb, ale také bezpečnost silničního provozu, silniční mosty či silniční tunely. Společnost pořádá během roku řadu odborných akcí. Aktuálním hlavním problémem, kterým se odborníci zabývají, je současný stav a rozvoj silniční infrastruktury, zvláště s ohledem na dostupnost stavebních materiálů a nedostatek pracovních sil. I z tohoto pohledu budou v tomto oboru hrát stále důležitější roli moderní technologie.

Odborné akce jsou důležité z toho důvodu, že se na nich setkávají všichni odborníci z různých odvětví. Jsou to jednak lidé, kteří vyvíjejí silničářskou techniku, dále ti, kteří ji používají při stavbách či údržbě komunikací, a v neposlední řadě jsou to rovněž politici, kteří mají v rámci veřejného sektoru na starosti financování.

K těmto akcím neodmyslitelně patří také výstavy, na kterých je možné se seznámit s technologickými novinkami. Tou letošní je například stroj Hydradig od JCB. Jedná se o zařízení obsluhované jedním člověkem, které je schopné si bez pomoci dalších strojů připravit povrch vozovky, vyfrézovat ho a vyčistit, aby bylo možné následně už jen položit nový povrch. V době, kdy v České republice chybí pracovníci, jsou moderní stroje, které se bez nich obejdou, budoucností oboru.

Česká silniční společnost rovněž podporuje studenty. Od roku 2018 organizuje soutěž o nejlepší disertační práci v oboru silničního stavitelství. Cílem soutěže je podpora nastupující generace odborníků, mladých vědců a studentů doktorského studia. Soutěž studentům umožňuje prezentovat a propagovat nejlepší doktorandské práce z oborů silničních staveb a technologií před širokou odbornou veřejností. Podpora studentů se však nadále nebude zaměřovat jen na podporu vysokých škol, ale bude se zaměřovat také na školy střední a odborná učiliště. Cílem je přilákat mladé lidi zpátky do oboru.

Admin
2023-10-06

© Kongresové centrum Praha, a.s.