Světový silniční kongres se vrátil do Prahy po 52 letech

Světový silniční kongres se vrátil do Prahy po 52 letech

„Olympijské hry“ oboru silničního stavitelství. Tak bývá označován Světový silniční kongres, který každé čtyři roky pořádá Světová silniční asociace (PIARC).

Letošní 27. ročník kongresu se uskutečnil začátkem října v KCP. Akce se do Prahy vrátila podruhé, poprvé se tu uskutečnila v roce 1971. Součástí letošního kongresu byl i Česko-slovenský pavilon, který společně organizovaly Česká silniční společnost a Slovenská silniční společnost.

První Světový silniční kongres se konal v roce 1908 v Paříži. O rok později vznikla PIARC jako neziskové a nepolitické sdružení s cílem organizovat výměnu zkušeností v oblastech souvisejících s problematikou silnic a silniční dopravy. Asociace má sídlo v Paříži a dnes sdružuje 125 členských asociací z celého světa. Hlavním cílem je rozvoj mezinárodní spolupráce a podpora rozvoje v oblasti silniční infrastruktury a dopravy.

Světový silniční kongres se koná každé čtyři roky a pořadatelem je vždy jedna z členských asociací. Pro odvětví silniční dopravy se jedná o stěžejní událost. Odborníci na ní nejen sbírají nové informace, ale rovněž diskutují o současných osvědčených postupech a inovativních přístupech pro rozvoj moderní silniční a dopravní infrastruktury.

Česká silniční společnost se rozhodla pokusit se získat pořadatelství kongresu pro rok 2023 už v roce 2016. Oficiální přidělení pořadatelství proběhlo v roce 2018. Praha tehdy porazila další kandidáty, kterými byly Sydney a Kuala Lumpur.

Česká republika se tak stala teprve čtvrtou zemí v historii asociace, kde se kongres uskutečnil dvakrát. Kromě České republiky (Československa) jsou to ještě Belgie, Francie a Mexiko. Motto kongresu znělo Znovu spolu na cestě. Hlavními tématy byla správa dálnic a silnic, mobilita, odolná infrastruktura a bezpečnost a udržitelnost, provoz a údržba. Řešila se i nová témata, jako je uhlíková neutralita, autonomní vozidla, elektromobily a nabíjecí infrastruktura. Došlo rovněž k setkání ministrů dopravy členských zemí.

Ačkoliv se Světový silniční kongres konal v Praze podruhé, v prostorách KCP se uskutečnil prvně. „Využili jsme téměř veškeré prostory Kongresového centra Praha. Jmenovitě můžeme zmínit například známý Kongresový sál na plenární přednášky, Jižní sály 1, 2, 3, Panorama, Kluby A, E a H, Konferenční sál ve 4. patře a Komorní sál. Kromě toho byla na foyer prvního, druhého a třetího patra doprovodná výstava a samotný Společenský sál byl věnovaný Česko-slovenskému pavilonu. Řadu menších salonků jsme využili na bilaterální jednání a workshopy,“ uvedl projektový manažer Světového silničního kongresu Lukáš Mareček z agentury C-IN, která se na přípravě kongresu podílela, a dodává, „vzhledem k faktu, že Světový silniční kongres byl organizovaný ve čtyřech oficiálních jazycích, a to v českém, francouzském, anglickém a španělském, tak převážná většina programu byla i do těchto jazyků tlumočena, a to s sebou neslo poměrně velkou logistickou náročnost. Někteří tlumočníci pocházeli ze zahraničí a museli jsme být připraveni distribuovat až 4000 tlumočnických staniček pro delegáty. Na takto velkých kongresech jsou samoobslužné registrační kiosky na QR kódy už standardem.“ Podle Lukáše Marečka se kongres vydařil. „Po skončení kongresu jsme rozeslali evaluační dotazníky na delegáty, které stále zpracováváme, nicméně ohlasy od účastníků, vystavovatelů, Ministerstva dopravy i Světové silniční asociace jsou nadmíru pozitivní.“ A to i díky KCP a jeho zaměstnancům.

Admin
2023-10-05

© Kongresové centrum Praha, a.s.