Výstavbu nové výstavní haly podporuji, říká předseda představenstva KCP

Výstavbu nové výstavní haly podporuji, říká předseda představenstva KCP

Nejen o významu kongresové turistiky pro Prahu, ale i o výstavbě nové výstavní haly a dalším rozvoji Kongresového centra Praha jsme si povídali s Petrem Dukátem, předsedou představenstva KCP.

Pamatujete si, kdy poprvé jste KCP viděl, případně ho poprvé navštívil?
Jsem rodilý Pražák a přímo na Praze 4 bydlím od roku 1969. Pamatuji, že když se otevírala linka metra trasa C, se školou jsme projížděli trasu a na každé stanici jsme vystupovali a prohlédli si ji. A to jsme udělali i tady na Vyšehradě. Tehdy zde byla jen pláň. To byl asi můj první kontakt s tímto místem vůbec. Budovu jako takovou jsem poprvé navštívil při nějaké školní kulturní akci a pak opakovaně jako žák a student. Potom, už jako dospělý, spolu s manželkou jsme tady navštěvovali taneční kurzy pro dospělé, byli jsme tu i na plesech. Budovu jsem tedy vnímal po celý svůj život.
 
Máte už dnes v KCP nějaké oblíbené místo?
Budovu jsem si prohlédl a prošel, i když ne úplně celou. Je tu mnoho zajímavých míst, ale možná odpovím trochu překvapivě, mám rád zasedačku vedení, ve které se nyní nacházíme, protože tady se setkávám se skvělými lidmi. Velmi se mi líbí také posezení v letní zahradě hotelu Holiday Inn Prague. Mohu doporučit.
 
Jak důležité je podle vás KCP pro Prahu?
KCP je největší kulturně-společenská a kongresová budova v Praze, je pražským lídrem v oblasti kongresové turistiky. Praha takovou budovu potřebuje, protože by neměla kde hostit nejen významné kongresy, ale i další akce, včetně politických jednání. Jen v posledních dvou letech se v KCP konaly například eventy spojené s druhým předsednictvím České republiky v Radě EU nebo 27. Silniční kongres s více než čtyřmi tisíci delegáty ze 117 zemí. Díky akcím světového významu Prahu navštíví mnoho světových představitelů a lídrů ve svých oborech. Praha nabývá na věhlasu, získává prestiž a samozřejmě peníze do veřejných rozpočtů i městské pokladny. Svou důležitou roli hraje i v krizové infrastruktuře města. V době pandemie zde vyrostlo Metropolitní očkovací centrum, které obsloužilo 100 tisíc Pražanů. Na počátku válečného konfliktu jsme v našich prostorách za necelý den vybudovali Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině, které se stalo útočištěm pro 70 000 uprchlíků. Nezapomínal bych ale ani na celospolečenský přínos. V KCP se pořádají jedinečné kulturní akce a představení, které často nemají možnost zhlédnout ani obyvatelé jiných evropských metropolí. Dobrým příkladem může být představení Malého prince, které kromě Prahy těšilo diváky vyprodaných sálů už jen v Dubaji, Paříži a australském Sydney. Díky nové výstavní hale, kterou bychom rádi postavili, se plénum kulturně-společenských akcí ještě rozšíří. Nyní pro některé jednoduše chybí prostory.
 
Když už jste zmínil novou halu, jaká je aktuální situace?
Tento projekt se plánuje již několik let, nebyl jsem u něj tedy od začátku. Mně se ale tato myšlenka líbí – propojit kongresovou část s tou, řekněme, komerční, výstavní, jako je to běžné ve světě. Tuto myšlenku podporuji. Není to ale jednoduché, jedná se o investici za více než miliardu. Vlastníky KCP jsou momentálně Hlavní město Praha a ministerstvo financí, které ale chce svůj podíl směnit za jiný majetek. Což znamená, že v tuto chvíli probíhají jednání, na jehož konci, pokud dojde k dohodě, bude Hlavní město Praha jediným majitelem KCP. Stavební povolení je hotové a platné, finance jsou také alokovány, což znamená, že jakmile se tato situace vyřeší, může se začít stavět.
 
Dalším projektem, který je již nějakou dobu v plánu, je revitalizace severní trasy.
Také tento projekt je připravený k realizaci, ale rovněž u něj je potřeba vyřešit určité legislativní kroky. Součástí projektu je napojení Severní terasy na stanici metra, a právě tady se střetává hned několik majitelů pozemků. Ať už je to KCP, Hlavní město Praha, Dopravní podnik, ale i dílo architekta Hubičky, který projektoval Nuselský most, a schodiště vedoucí z metra ke KCP je součástí jeho projektu. V tuto chvíli probíhají naprosto konkrétní jednání a věřím, že na podzim nebo na začátku příštího roku bychom mohli zahájit stavební řízení a někdy v roce 2026 začít stavět.
 
Jaký význam má pro Prahu kongresová turistika?
Ohromný. Kongresový turismus zaměstnává tisíce Pražanů, kterým plynou zisky z útrat kongresových delegátů v hotelích, restauracích a jiných odvětvích. Pro příjezdový turismus je kongresová turistika velmi důležitá. V případě spokojenosti se účastník kongresových akcí rád v roli turisty na místo vrací. Na rozdíl od běžných cestovatelů však nevyjíždí za pivními večírky do AirBnB ubytování, ale zajímá se o naše památky, kulturu a je ochotný do své dovolené investovat. Utratí tu třikrát více než běžný baťůžkář, zisky a jistá kultivovanost, kterou náš veřejný prostor zaplněný turisty potřebuje, jsou nemalými benefity plynoucími právě z kongresové turistiky. A v neposlední řadě je tu ona prestiž – Praha je nejen pátou nejžádanější kongresovou destinací světa, ale podle žebříčku Lonely Planet také osmou nejlepší městskou turistickou destinací světa. Věřím, že svůj podíl na tom má i dopad kongresové turistiky.
 
Jaké jsou hlavní cíle a vize KCP pro nadcházející roky?
Začnu chronologicky, a to letošním rokem. KCP loni dosáhlo historicky nejlepšího ekonomického výsledku. Cíl pro rok 2024 je tento výsledek minimálně zopakovat. V dlouhodobém horizontu se chceme udržet v prémiovém segmentu poskytovatelů špičkových kongresových služeb. A důležitá je také dlouhodobá ekonomická stabilita tak, aby bylo KCP soběstačné a veřejnost na něj nemusela doplácet. Což se nám daří, a věřím, že tomu tak bude i nadále. Chceme také generovat prostředky, které můžeme využít jinde v různých společensko-odpovědných tématech.
 
Podařilo se již vyrovnat s dopady pandemie covid?
Jsem hrdý, že mohu říct, že s pandemií se KCP vyrovnalo se ctí. Už v roce 2022 jsme dosáhli čísel, která avizovala co do tržeb rekordní výsledky. Mnoho hráčů v době pandemických restrikcí a omezení bylo nuceno svou činnost ukončit. Díky skvělému vedení Lenky Žlebkové, která z čerstvé role generální ředitelky Kongresového centra Praha naskočila do pozice krizového manažera, jsme v době pandemie dokázali udržet nejen firmu, ale i každého zaměstnance v ní. Od F2F eventů jsme přešli na ty virtuální, postavili jsme virtuální studio, soustředili se na digitalizaci, ale také na pomoc městu. Díky výstavbě očkovacího centra v našich prostorách jsme v době krize prokázali svou důležitost jako strategického partnera hl. m. Prahy. Pandemie nás posílila, stmelila, zprůzračnila naše silné stránky, mezi které patří flexibilita i lidskost. Na tak silných pilířích jsme se s dopady pandemie, ale i následujícího válečného konfliktu na Ukrajině vyrovnali bez následků. Velké díky patří ale zaměstnancům, protože bez nich by se to nepodařilo. Když covidová opatření ustoupila, nečekali, že se klienti sami vrátí, ale zvedli telefony a sami je aktivně kontaktovali. Mají obrovský podíl na tom, že se k nám akce zase vrátily.
 
Jaké investice do infrastruktury a technologií KCP plánujete v nejbližší době?
Když pominu již zmíněné projekty, tedy novou halu a revitalizaci severní terasy, další investice nás čekají. Možná to tak zvenku nevypadá, ale KCP je technologiemi doslova prošpikováno. Jsou to kilometry různých kabelů a potrubí. Tím, že budova byla dokončena před více než 40 lety, už pochopitelně mají doslouženo. Obnova a renovace probíhá prakticky neustále, postupně dochází k obnově. Nedávno jsme například vyměnili posuvné hlediště ve Společenském sále. Zatímco dříve bylo vysunutí na několik hodin, nyní je za 15 minut hotovo. Nyní nás čeká poměrně velká rekonstrukce eskalátorů, které jsou nyní již po tolika letech v nevyhovujícím stavu a často jsou poruchové. Postupně dochází také k obměně elektrických rozvaděčů, nutná je i sanace garáží.

Jak se KCP snaží udržet si konkurenceschopnost na globálním trhu kongresových center?
Špičkový servis, kvalitní služby a zázemí, dostatečná kapacita, bezpečnost destinace, mezinárodní i lokální dostupnost, ale třeba také udržitelnost – to vše je pro rozhodnutí organizátorů kongresů při volbě cílové destinace klíčové. Sami můžeme zdokonalovat své služby, můžeme a budeme dál posouvat náš eco-friendly přístup, budeme chtít zvětšit naši kapacitu prostřednictvím nové výstavní haly atd. Nicméně samotné tyto kroky pro udržení globální konkurenceschopnosti nestačí. Je nezbytné zapojení města, které nastavuje kvalitní spojení Prahy se světem, zaručuje návštěvníkům bezpečí a vysoký standard služeb. Vedení Prahy svou činností přímo ovlivňuje atraktivitu Prahy v mezinárodních žebříčcích. A tato míra atraktivity je klíčová pro mnoho oborů, nejen pro konkurenceschopnost v kongresovém průmyslu. Abychom byli silně konkurence schopní i na mezinárodním poli, musíme umět návštěvníkům doručit kvalitní servis v širokém spektru činností od plynulého leteckého spojení až po bezpečné procházky romantickými zákoutími Starého Města.
 
S touto otázkou souvisí i vnímání Prahy kongresovými turisty. Jak je potřebná podle vás spolupráce KCP a Prahy?
Jak vyplývá z odpovědi výše, podpora města je v oblasti kongresového turismu naprosto zásadní. Pokud zůstaneme jen u kongresů, pak je stěžejní především spolupráce s Prague Convention Bureau, která do Prahy láká organizátory mezinárodních eventů. Naším společným cílem je vytvořit a předložit organizátorům takovou nabídku, díky které si Prahu jako destinaci pro svůj kongres vyberou. Jak už jsem naznačil, díky kongresům dokážeme do Prahy dostat největší kapacity ve vědě, lékařství, byznysu i kultuře. Praze příliv světových kapacit a velikánů přináší jen prospěch, ať už se jedná o růst její ekonomické síly, tak i o onu prestiž a posílení příjezdového turismu o bonitní klientelu.
 
Jaké kroky KCP podniká v oblasti udržitelnosti a ochrany životního prostředí?
Udržitelnost je pro nás již přirozenou součástí všeho, co děláme. Je vklíněna snad do všech našich činností a může vlastně působit trochu jako paradox, pokud řeknu, že nám zevšedněla. V pozitivním slova smyslu. Ekologický přístup ve všem, co děláme, je pro nás zkrátka normální. Třídíme, vyhýbáme se jednorázovým materiálům a plastům, když je nutný obal, volíme recyklovatelné, eliminujeme tisky, pijeme vodu ze sodomatů, topíme horkým vzduchem z kuchyně, energii získáváme z fotovoltaické elektrárny na střeše, vaříme díky Zátiší Catering z lokálních surovin a bylinek pěstovaných na naší terase, dokonce ekologicky i splachujeme. Jsem na nás a naši snahu snižovat uhlíkovou stopu a eliminovat dopady naší činnosti na životní prostředí opravdu hrdý. Moc bych si tak přál, aby našimi dalšími kroky bylo znormalizování eco-friendly přístupu u všech, kteří do KCP rodiny patří – od zaměstnanců přes návštěvníky až k našim smluvním partnerům.
 
KCP nebylo v minulosti veřejností příliš dobře přijímáno. Je už tento nelichotivý obraz KCP minulostí?
Dovolím si tvrdit, že Pakul ve své původní podobě, ačkoli minulému režimu sloužil pouhých 9 let, už je pasé. 35 let slouží kongresovému průmyslu, kultuře, společenským akcím a naštěstí i novým generacím. Neofunkcionalistická budova plná unikátního českého a ceněného interiérového designu 70. let je inspirující a láká k prohlídkám. Vlna oblíbenosti architektury i umění 2. poloviny 20. století často do našich prostor přivádí obdivovatele brutalismu. Daří se nám navazovat spolupráci s influencery, otevíráme jim dveře, aby si mohli náš unikátní interiérový design nafotit. Jsme součástí festivalů, jako je např. Open House Praha. Pořádáme prohlídky v rámci programu Zažij Prahu. Stejně jako jsme vyhledávanou lokací pro fashion focení, točení filmů, reklam, a to i mezinárodními produkčními týmy. Vítáme mladé tvůrce, naposledy z Vysoké školy kreativní komunikace, kteří pro nás zpracovávají vizuály na sociální sítě. Řekl bych, že od dob Paláce kultury se změnilo mnohé a nejpodstatnější roli hrají asi naše otevřené dveře, kterými může mladá generace procházet a komunikovat s námi.
 
Máte otevřené dveře a lákadla i pro ty, kteří brutalistním a neofunkcionalistickým uměním okouzlení nejsou?
Ano, a to jak pro indoor, tak i pro outdoor fanoušky. Těm, kteří jsou rádi pod střechou, ale prohlídky prostor s uměleckými díly je zrovna dvakrát netěší, můžeme nabídnout pestrý kulturní program. Najdete v něm koncerty známých českých celebrit, jako je například Leoš Mareš, i světových ikon, jakou je zpěvačka Sandra. Stačí si vybrat na našich webových stránkách. Kulturu se však snažíme dostat i do exteriéru, proto se každoročně připojujeme například k festivalu Sculpture line, v rámci kterého naše přilehlé prostory pravidelně proměňujeme v galerii pod širým nebem.
 
Co vás na práci v KCP nejvíce baví?
Lidé. Když jsem přišel loni v létě, nikoho ze zaměstnanců jsem tady neznal. Za necelý rok jsem měl možnost je poznat a pracují tu skvělí lidé na vynikající profesní úrovni. A díky tomu i samotná práce mě baví, je obohacující pracovat s kompetentními a chytrými lidmi. Od roku 1992 se pohybuji v podnikatelském prostředí a přesvědčil jsem se, že osvědčené principy fungují všude, naskočil jsem do toho poměrně rychle. 

Admin
2024-05-22

© Kongresové centrum Praha, a.s.