CZ  |   EN
Logo
2018
06. 11. — 08. 11. — 27. konference GIS Esri v ČR
Počet účastníků: 800
Využijte ubytování v hotelu Holiday Inn
Konference GIS Esri je největším oborovým setkáním geoinformatiků v České republice a již více než dvacet pět let seznamuje účastníky s novinkami v oblasti GIS a aktuálními projekty ve veřejném i privátním sektoru. Témata přednášek sahají od veřejné správy na krajské i místní úrovni přes správu inženýrských sítí až po přírodní vědy, dálkový průzkum Země nebo kartografii. Specializované workshopy, vedené odborníky z ARCDATA PRAHA a Esri, informují o technologických novinkách a představují optimální pracovní postupy a praktické rady pro práci s ArcGIS. Nedílnou součástí konference je i bohatý doprovodný program zahrnující například různé soutěže, tematické expozice či výstavu posterů a velkých map.   Více na stránkách pořadatele
2019
04. 02. — 08. 02. — EAHAD - European Association for Haemophilia and Allied Disorders
Počet účastníků: 2000
Využijte ubytování v hotelu Holiday Inn
Cílem EAHAD je zlepšit péči o osoby, které žijí s dědičnými nebo získanými poruchami krvácení skrze podporu vzdělávání, podporu výzkumu a usnadněním multidisciplinárního přístupu. Každoroční kongres je speciální příležitostí k dalšímu zvyšování znalostí, k lepšímu porozumění nejnovějším vědeckým pokrokům, k prezentaci nejnovějších poznatků a k aktivní spolupráci s lékaři, zdravotními sestrami, fyzioterapeutiky a dalšími specialisty věnujícími se tomuto oboru.  Více informací na stránkách pořadatele
04. 04. — 06. 04. — ESGE Days 2019 European Society of Gastrointestinal Endoscopy
Počet účastníků: 3000
Využijte ubytování v hotelu Holiday Inn
více informací na www.esgedays.org 
07. 05. — 11. 05. — The International Gastric Cancer Congress (IGCC) 2019
Počet účastníků: 3000
Využijte ubytování v hotelu Holiday Inn
13. mezinárodní kongres o rakovině žaludku pro 3 000 delegátů. Rakovina žaludku je nadále hlavním zdravotním problémem v Evropě, v asijsko-pacifickém regionu, v Americe, na Středním východě a v Africe. Z celosvětového hlediska jse diagnostikováno téměř 1 milion pacientů s rakovinou žaludku za rok a 750 000 jich na tuto agresivní rakovinu zemře. Výzkum rakoviny žaludku se vyvíjí rychle. Nové pohledy na biologii nádorů a pokrok v poskytování zdravotní péče umožňují přesnější diagnostiku, efektivnější léčbu a lepší kvalitu péče. V Praze se sejdou odborníci z mnoha oborů, od základních výzkumníků, klinických vědců a lékařů ze všech oborů a dalších zdravotníků.   Více na stránkách pořadatele
19. 05. — 24. 05. — SIOPE CRC - Výroční zasedání Mezinárodní společnosti pro dětskou onkologii
Počet účastníků: 1000
Využijte ubytování v hotelu Holiday Inn
Mezinárodní společnost pro dětskou onkologii je jediná celoevropská organizace zastupující všechny odborníky pracující v oblasti dětské onkologie. S více než 1 680 členy ve 35 evropských zemích dnes SIOPE zajišťuje nejlepší péči a výsledky pro všechny děti a dospívající trpící rakovinou v Evropě.   Více na stránkách pořadatele
08. 06. — 13. 06. — 14. kongres Federace evropských sdružení vědy o laboratorních zvířatech (FELASA) 2019
Počet účastníků: 1200
Využijte ubytování v hotelu Holiday Inn
FELASA, Federace evropských sdružení vědy o laboratorních zvířatech, zastupuje společné zájmy v prosazování všech aspektů věd o laboratorních zvířatech v Evropě i mimo ni. FELASA se zasazuje o zodpovědné vědecké chování se zvířaty v biologických vědách se zvláštním důrazem na zajištění dobrých životních podmínek zvířat. Součástí kongresu bude i doprovodná výstava.   Více na stránkách pořadatele
01. 07. — 06. 07. — ECSS- Annual Congress of the European College of Sport Science
Počet účastníků: 1500
Využijte ubytování v hotelu Holiday Inn
kongres s výstavou pořádaný ECSS- Annual Congress of the European College of Sport Science  
12. 07. — 18. 07. — ACM - Gecco 2019
Počet účastníků: 450
Využijte ubytování v hotelu Holiday Inn
GECCO 2019 -Genetická a evoluční výpočetní konference 
09. 09. — 13. 09. — ISFG - 28. kongres International Society for Forensic Genetics 2019
Počet účastníků: 600
Využijte ubytování v hotelu Holiday Inn
Mezinárodní společnost pro forenzní genetiku je mezinárodní sdružení podporující vědecké poznatky v oblasti genetických markerů analyzovaných pro forenzní účely. ISFG vznikla v roce 1968 a představuje více než 1 100 členů z více než 60 zemí. 28. mezinárodní kongres Mezinárodní společnosti pro forenzní genetiku představuje hlavní mezinárodní akci pořádanou v rámci ISFG.   Více na stránkách pořadatele
12. 10. — 16. 10. — EUSEM 2019
Počet účastníků: 2500
Využijte ubytování v hotelu Holiday Inn
Kongres s výstavou evropské společnost pro urgentní medicínu EUSEM  
Kontakt
5. května 1640/65, Nusle
140 00 Praha 4, ČR

Tel.: +420 261 171 111
Fax: +420 261 172 010
Rezervace: +420 261 172 222
Datová schránka: k4ietd4
IČ: 63080249
Jak se k nám dostanete
                   CZ | EN

© 2017 Prague Congress Centre
Ochrana soukromí