CZ  |   EN
Logo
2018
20. 08. — 26. 08. — 34th ICPE International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk Management 2018
Počet účastníků: 1400
Využijte ubytování v hotelu Holiday Inn
34. mezinárodní konference společnosti pro farmakoepidemiologii & terapeutické řízení rizik (ICPE) s doprovodnou výstavou.   Více na stránkách pořadatele
02. 09. — 05. 09. — ISPCAN 2018 International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect
Počet účastníků: 1500
Využijte ubytování v hotelu Holiday Inn
Mezinárodní kongres ISPCAN (Mezinárodní společnost pro ochranu dětí před týráním a zneužíváním). Posláním je prevence krutosti vůči dětem ve všech národech a formách: fyzické týrání, sexuální zneužívání, zanedbávání, dětská prostituce, citové týrání a dětská práce, pomoc dětem ulice či dětem ve válce. Mezinárodní společnost pro ochranu dětí před týráním a zneužíváním, založená roku 1977, je celosvětová organizace sdružující jednotlivce i instituce, jenž společně bojují proti násilí všeho druhu na dětech.   Více na stránkách pořadatele
24. 09. — 29. 09. — 27. výroční zasedání ESMAC (European Society for Movement Analysis in Adults and Children)
Počet účastníků: 500
Využijte ubytování v hotelu Holiday Inn
V rámci 27. výroční konference ESMAC proběhnou workshopy zaměřené na analýzu pohybu, vystoupí pozvaní řečníci a řada dalších odborníků. Cílem ESMAC (Evropské společnosti pro analýzu pohybu u dospělých a dětí) je podněcovat a rozvíjet vědecké poznatky, odbornou interakci a výměnu názorů mezi členy společnosti týkající se analýzy pohybu u dospělých a dětí v klinickém a výzkumném prostředí. Důležitá je také podpora spolupráce mezi biomechaniky, bioinženýry, lékaři, fyzioterapeuty a dalšími odborníky, které ESMAC sdružuje.   Více na stránkách pořadatele
06. 11. — 08. 11. — 27. konference GIS Esri v ČR
Počet účastníků: 800
Využijte ubytování v hotelu Holiday Inn
Konference GIS Esri je největším oborovým setkáním geoinformatiků v České republice a již více než dvacet pět let seznamuje účastníky s novinkami v oblasti GIS a aktuálními projekty ve veřejném i privátním sektoru. Témata přednášek sahají od veřejné správy na krajské i místní úrovni přes správu inženýrských sítí až po přírodní vědy, dálkový průzkum Země nebo kartografii. Specializované workshopy, vedené odborníky z ARCDATA PRAHA a Esri, informují o technologických novinkách a představují optimální pracovní postupy a praktické rady pro práci s ArcGIS. Nedílnou součástí konference je i bohatý doprovodný program zahrnující například různé soutěže, tematické expozice či výstavu posterů a velkých map.   Více na stránkách pořadatele
2019
03. 04. — 06. 04. — ESGE Days 2019 European Society of Gastrointestinal Endoscopy
Počet účastníků: 1000
Využijte ubytování v hotelu Holiday Inn
kongres a výstava 
07. 05. — 11. 05. — The International Gastric Cancer Congress (IGCC) 2019
Počet účastníků: 3000
Využijte ubytování v hotelu Holiday Inn
13. mezinárodní kongres o rakovině žaludku pro 3 000 delegátů. Rakovina žaludku je nadále hlavním zdravotním problémem v Evropě, v asijsko-pacifickém regionu, v Americe, na Středním východě a v Africe. Z celosvětového hlediska jse diagnostikováno téměř 1 milion pacientů s rakovinou žaludku za rok a 750 000 jich na tuto agresivní rakovinu zemře. Výzkum rakoviny žaludku se vyvíjí rychle. Nové pohledy na biologii nádorů a pokrok v poskytování zdravotní péče umožňují přesnější diagnostiku, efektivnější léčbu a lepší kvalitu péče. V Praze se sejdou odborníci z mnoha oborů, od základních výzkumníků, klinických vědců a lékařů ze všech oborů a dalších zdravotníků.   Více na stránkách pořadatele
20. 05. — 25. 05. — SIOPE CRC - Výroční zasedání Mezinárodní společnosti pro dětskou onkologii
Počet účastníků: 1000
Využijte ubytování v hotelu Holiday Inn
Mezinárodní společnost pro dětskou onkologii je jediná celoevropská organizace zastupující všechny odborníky pracující v oblasti dětské onkologie. S více než 1 680 členy ve 35 evropských zemích dnes SIOPE zajišťuje nejlepší péči a výsledky pro všechny děti a dospívající trpící rakovinou v Evropě.   Více na stránkách pořadatele
08. 06. — 13. 06. — 14. kongres Federace evropských sdružení vědy o laboratorních zvířatech (FELASA) 2019
Počet účastníků: 1200
Využijte ubytování v hotelu Holiday Inn
FELASA, Federace evropských sdružení vědy o laboratorních zvířatech, zastupuje společné zájmy v prosazování všech aspektů věd o laboratorních zvířatech v Evropě i mimo ni. FELASA se zasazuje o zodpovědné vědecké chování se zvířaty v biologických vědách se zvláštním důrazem na zajištění dobrých životních podmínek zvířat. Součástí kongresu bude i doprovodná výstava.   Více na stránkách pořadatele
09. 09. — 14. 09. — ISFG - 28. kongres International Society for Forensic Genetics 2019
Počet účastníků: 600
Využijte ubytování v hotelu Holiday Inn
Mezinárodní společnost pro forenzní genetiku je mezinárodní sdružení podporující vědecké poznatky v oblasti genetických markerů analyzovaných pro forenzní účely. ISFG vznikla v roce 1968 a představuje více než 1 100 členů z více než 60 zemí. 28. mezinárodní kongres Mezinárodní společnosti pro forenzní genetiku představuje hlavní mezinárodní akci pořádanou v rámci ISFG.   Více na stránkách pořadatele
Kontakt
5. května 1640/65, Nusle
140 00 Praha 4, ČR

Tel.: +420 261 171 111
Fax: +420 261 172 010
Rezervace: +420 261 172 222
Datová schránka: k4ietd4
Jak se k nám dostanete
                   CZ | EN

© 2017 Prague Congress Centre
Ochrana soukromí