Parkování

 ZPĚT

Krátkodobé
parkování v KCP

Ceník pro osobní automobil

Doba parkování

časový úsek v hodinách

Cena

ceny jsou včetně DPH

1 hodina

50 Kč

do 10-té hodiny parkování každý den

50 Kč/h

11–24 hodin

550 Kč

každý další den

550 Kč

Prvních 15 minut od vjezdu zdarma za účelem možnosti opustit parkoviště. Po překročení tohoto limitu je však těchto 15 minut započítáno do hodinové sazby. Po zaplacení parkovného je časový limit k opuštění parkoviště 15 minut.
Rezervační formulář (parkovací kartu) pro parkovací zónu SEVER lze objednat na webové aplikaci Bezpecneparkovani.cz


Pro nejrychlejší platbu parkovného bez front u automatických pokladen použij platbu prostřednictvím mobilního telefonu a aplikace MPLA.
 • Z parkovacího lístku naskenuj QR kód nebo opiš číslo pod čárovým kódem
 • Tím zjistíš cenu za parkovné
 • Potvrď platbu na displeji telefonu
 • Po přijetí platby opusť parkovací zónu do 15 minut zdarma
 • Více informací u provozovatele MPLA společnosti Easy Park: https://www.mpla.io

Ceník pro autobus

Doba parkování

časový úsek v hodinách

Cena

ceny jsou včetně DPH

1 hodina

100 Kč

Parkování v trvání do 10 hodin

100 Kč/h

11–24 hodin

1000 Kč

každý další den 1000 Kč

Plánek krátkodobého parkování

Krátkodobé parkování v KCP   Krátkodobé parkování

parkování
pro ZTP
 • V parkovací zóně SEVER je připraveno 5 parkovacích míst.
 • Výtahy P1 a P2 vás vyvezou do přízemí ke vchodu č. 5, odkud je cesta do všech budov KCP i hotelu Holiday Inn bezbariérová.
 • Parkování pro osoby s průkazem ZTP je po dobu 12 hodin nepřetržitého parkování zdarma, následně je pak zpoplatněno dle aktuálního ceníku parkingu.
 • Validátor je umístěn u výjezdu z parkoviště SEVER u automatické pokladny PA 1. Po načtení parkovací karty a průkazu ZTP ve validátoru je parkování zdarma.
 • Pro asistenci kontaktujte dispečera parkoviště tlačítkem Intercomu na Validátoru.
 • Kontakt na dispečink parkingu je ze všech stojanů parkingu či automatických pokladen pomocí tlačítka Intercomu, nebo na tel. čísle 739 539 155 nebo 261 172 390.

Plánek parkování pro ZTP


ZTP parkování
dlouhodobé parkování
zóna BCV

Ceník pro osobní automobil

Sazba

Měsíčně

bez DPH

Ročně

bez DPH

Základní sazba

4 100 Kč

49 200 Kč

Plánek parkování

Dlouhodobé parkování JIH

dlouhodobé parkování
zóna JIH 2

Ceník pro osobní automobil

Sazba

Měsíčně

bez DPH

Ročně

bez DPH

Základní sazba

3 400 Kč

40 800 Kč

Snížená sazba pro neplátce DPH

2 800 Kč

33 600 Kč

Plánek parkování

Dlouhodobé parkování v KCP

rezervace
parkování v KCP
 
Specialista parkingu

+420 261 172 304

 
Dispečink parkingu

+420 261 172 390

 
E-mail

parking@praguecc.cz

 
E-mail

dipa@praguecc.cz

 

Provozní řád parkoviště

PDF dokument

Zobrazit

 

P+R

Informace o parkování

Zobrazit

© Kongresové centrum Praha, a.s.