Zpracovat Případová studie ČSK

Případová studie ČSK

SNĚM ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY ZA DODRŽENÍ VŠECH OPATŘENÍ

SHRNUTÍ

 

ŘEŠENÍ

ČSK měla sněm připravený i v online podobě. „Měli jsme připravenu on-line variantu, ale když vláda vydala pár dní před termínem jednání nová pravidla, která umožnila konat volební jednání orgánů právnických osob, rádi jsme této možnosti využili. Podmínkou samozřejmě bylo dodržení všech předepsaných opatření“, říká Mgr. Jiří Slavík, právník České stomatologické komory.   

PLÁNOVÁNÍ AKCE

 
„Vzhledem k tomu, že ČSK v KCP již akci měla, věděli jsme co očekávat a na co se připravit. Oproti prosinci platily v únoru přísnější hygienické podmínky, čemuž se bylo nutné přizpůsobit. V prosinci měli účastníci například servírovaný oběd ve foyer, kde se dodržely tehdy platné předpisy – max. 4 osoby u stolu a rozestupy. V únoru již servírovaný oběd nebyl možný a bylo nutné řešit stravování jiným způsobem“, říká Irena Votrubová.
Také byly splněny další hygienické požadavky:
Velkou výhodou KCP je přetlaková klimatizace prostor, která funguje na principu odvádění použitého vzduchu mimo budovu a nový je nasáván v parku směrem na Vyšehrad.
 
Současné podmínky byly také zohledněny při uzavírání Nájemní smlouvy. Obchodní manažerka akce, Eva Kočiříková říká, „V případě neumožnění konání akce v daném termínu kvůli COVID -19 jsme připravení s klientem situaci řešit.“
V únoru se situace zhoršovala ze dne na den a klient do poslední chvíle nevěděl, zda bude moci akci v našich prostorách uskutečnit. KCP vyšlo klientovi maximálně vstříc a umožnilo potvrdit akci v nejzazším termínu, tj. 1 týden před komunikovaným termínem. 
 

REALIZACE AKCE

 

HODNOCENÍ

„Vzhledem k předchozí zkušenosti s touto akcí bylo domluvení podmínek, komunikace s klientem a příprava konání sněmu bez větších výzev“, říká Irena Votrubová, Manažerka produkce KCP.
Za uplynulý rok jsme při akcích začali aplikovat všechna nová hygienická opatření co se týkají úklidu a dezinfekce prostor. Také máme vypracovaný plán celé budovy s dvoumetrovými rozestupy.
 

VÝZVA K AKCI

Rádi u nás přivítáme i Vaši akci! Ať již prezenční formou za dodržení všech vládních opatření, rádi zajistíme hybridní konferenci nebo poskytneme naše unikátně technologicky vybavené virtuální studio.


Zpět na Případové studie

© Kongresové centrum Praha, a.s.